Kandydaci na studia pierwszego i drugiego stopnia posiadający następujące osiągnięcia sportowe:

  • aktualną klasę mistrzowską międzynarodową,
  • klasę mistrzowską,
  • pierwszą lub drugą klasę sportową.

w dyscyplinach wymienionych w tabeli poniżej otrzymują dodatkowe punkty, doliczane do wskaźnika rekrutacji WR obliczonego na podstawie zasad określonych w Uchwale nr 48/2024 Senatu AGH. Maksymalna wartość wskaźnika rekrutacji WR wynosi 1000 punktów.

Dyscypliny sportowe rozgrywane na Akademickich Mistrzostwach Polski, w których osiągnięcia sportowe są podstawą otrzymania dodatkowych punktów do wskaźnika rekrutacji WR na kierunki studiów pierwszego i drugiego stopnia

L.p.Dyscyplina sportowaL.p.Dyscyplina sportowa
1Aerobik Sportowy16Piłka ręczna
2Badminton17Piłka siatkowa
3Biegi Przełajowe18Pływanie
4Brydż Sportowy19Siatkówka plażowa
5Ergometr Wioślarski20Snowboard
6Futsal21Strzelectwo Sportowe
7Jeździectwo22Szachy
8Judo23Szermierka
9Karate WKF24Tenis stołowy
10Kolarstwo Górskie25Tenis
11Koszykówka 3x326Trójbój Siłowy
12Koszykówka27Unihokej
13Lekka Atletyka28Wioślarstwo
14Narciarstwo29Wspinaczka Sportowa
15Piłka nożna30Żeglarstwo

Kandydaci posiadający aktualną klasę sportową w dyscyplinach sportowych określonych w tabeli powyżej, w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymują:

  • 250 punktów – w przypadku posiadania klasy mistrzowskiej międzynarodowej lub klasy mistrzowskiej;
  • 200 punktów – w przypadku posiadania pierwszej klasy sportowej;
  • 150 punktów – w przypadku posiadania drugiej klasy sportowej.

Warunkiem skorzystania z ww. uprawnień jest dokonanie rejestracji w systemie e-Rekrutacja i przedstawienie wydanego przez uprawniony związek sportowy zaświadczenia określającego rodzaj klasy sportowej, termin jej obowiązywania i osiągnięcia sportowe będące podstawą otrzymania klasy sportowej w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w danym cyklu rekrutacyjnym.

Weryfikacji dokumentów dokonuje członek Prezydium Klubu Uczelnianego AZS AGH Kraków i przekazuje opinię Centrum Rekrutacji AGH.

Szczegóły zawarte są w Uchwałach Senatu AGH dostępnych w zakładce Dokumenty.

 

Dane kontaktowe:

AZS AGH Kraków

    ul. Armii Krajowej 5a, 30-150 Kraków
    12 617 35 24, azs@agh.edu.pl

 

Monika Ziembowicz

Sekretarz AZS Kraków
mziembowicz@agh.edu.pl