Opłaty za deklarację kierunku

W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 opłaty rekrutacyjne wynoszą:

  • na studia pierwszego stopnia 85 zł za każdą nową deklarację; w przypadku potwierdzenia w systemie chęci kontynuacji rekrutacji na ten sam kierunek, opłata zostaje przeniesiona na kolejne cykle;
  • na studia drugiego stopnia 100 zł za każdą deklarację; w każdym cyklu należy dokonać opłaty deklaracji, także w przypadku deklaracji tego samego kierunku.

Deklaracje należy opłacać oddzielnie na poszczególne formy (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnie (pierwszy/drugi) studiów. Łączne opłacenie deklaracji np. na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia może spowodować problemy z odpowiednim zaksięgowaniem wpłat.

Opłaty należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.

Opłata za legitymację

Po zakwalifikowaniu się na dany kierunek studiów, przed dokonaniem wpisu na studia, należy wnieść opłatę za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej ELS (22 zł).
Opłaty należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.
Opłata nie jest pobierana od kandydatów posiadających status studenta AGH i absolwentów AGH, którzy ukończyli studia do roku czasu od dnia rozpoczęcia danej rekrutacji.