Opłaty za deklarację kierunku

Strona w trakcie aktualizacji….

W rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 opłaty rekrutacyjne wynoszą:

1) 85 zł za każdy zadeklarowany kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia w przypadku, gdy kandydat nie przystępuje do egzaminu organizowanego przez AGH;

2) 100 zł za każdy zadeklarowany kierunek studiów pierwszego i drugiego stopnia w przypadku, gdy kandydat przystępuje do egzaminu organizowanego przez AGH;

Deklaracje należy opłacać oddzielnie na poszczególne formy (stacjonarne/niestacjonarne) i stopnie (pierwszy/drugi) studiów. Łączne opłacenie deklaracji np. na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia może spowodować problemy z odpowiednim zaksięgowaniem wpłat.

 

Opłaty należy dokonywać poprzez system płatności elektronicznych e-Card lub na numer rachunku podany w systemie e-Rekrutacja.

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę uznania rachunku eCard – w przypadku szybkich płatności elektronicznych lub datę uznania rachunku bankowego AGH.

 

Opłata za legitymację

 

Koszt wydania legitymacji studenckiej w formie elektronicznej karty procesorowej (zwanej dalej ELS) wynosi 22 zł. Opłatę za ELS należy uiścić poprzez system szybkich płatności elektronicznych eCard lub na rachunek bankowy podany w systemie e-Rekrutacja.

Opłata nie jest pobierana od kandydatów posiadających status studenta AGH i absolwentów AGH, którzy ukończyli studia do roku czasu od dnia rozpoczęcia danej rekrutacji.