Strona Centrum Rekrutacji - Nie zostałem zakwalifikowany na studia drugiego stopnia w pierwszym cyklu rekrutacyjnym. Czy mogę wziąć udział w drugim cyklu na ten sam kierunek, co w pierwszym?

Nie zostałem zakwalifikowany na studia drugiego stopnia w pierwszym cyklu rekrutacyjnym. Czy mogę wziąć udział w drugim cyklu na ten sam kierunek, co w pierwszym?

Istnieje możliwość przystąpienia do rekrutacji w drugim cyklu rekrutacyjnym na ten sam kierunek, co w pierwszym cyklu. W tym celu należy jeszcze raz złożyć i opłacić deklarację kierunku oraz przesłać wszystkie wymagane dokumenty.

O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTACIE