Strona Centrum Rekrutacji - Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotyczy strony internetowej rekrutacja.agh.edu.pl. Operatorem witryny jest Centrum Rekrutacji AGH w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków.

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy informacje gromadzone przez rekrutacja.agh.edu.pl, a także podaje powody, dla których musimy zbierać określone dane. Przed skorzystaniem z serwisu rekrutacja.agh.edu.pl należy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Dbamy o Twoje dane osobowe i zobowiązujemy się zagwarantować ich poufność i bezpieczeństwo.

Dane o urządzeniu i dane osobowe, które gromadzimy

Kiedy odwiedzasz stronę internetową rekrutacja.agh.edu.pl, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, gdy przeglądasz Witrynę, zbieramy informacje o poszczególnych stronach internetowych, które przeglądasz, jakie witryny lub wyszukiwane hasła skierowały Cię do Witryny oraz w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną.

Podczas korzystania ze strony rekrutacja.agh.edu.pl nie są gromadzone żadne dane osobowe użytkowników.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Serwis wykorzystuje dane w celu prezentacji oferty lub informacji dotyczących procesu rekrutacji. Naszym najwyższym priorytetem jest bezpieczeństwo danych kandydatów w związku z tym możemy przetwarzać tylko niektóre dane użytkownika i tylko w takim stopniu, w jakim jest to absolutnie niezbędne do utrzymania strony internetowej. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie w celu identyfikacji potencjalnych przypadków nadużyć i ustalenia informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Te informacje statystyczne nie są agregowane w taki sposób, aby identyfikowały konkretnego użytkownika systemu.

Możesz odwiedzić stronę internetową bez informowania nas, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek informacji, dzięki którym ktoś mógłby zidentyfikować Cię jako konkretną, możliwą do zidentyfikowania osobę.

Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Europy, przysługują Ci następujące prawa związane z Twoimi danymi osobowymi:

 1. prawo do informacji,
 2. prawo dostępu,
 3. prawo do sprostowania,
 4. prawo do usunięcia danych,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do sprzeciwu,
 8. prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.

Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Istotne techniki marketingowe

Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Meta Platforms, Inc., Meta z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Pliki cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (ciasteczka) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane są także w celu realizacji działań określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”.

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika.

W przypadku braku zgody na używanie plików cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony https://rekrutacja.agh.edu.pl.

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Urządzenia mobilne:

Linki do innych stron internetowych

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za działania innych stron internetowych lub praktyki prywatności stron trzecich. Zachęcamy do świadomego korzystania z serwisów i czytania oświadczeń o ochronie prywatności każdej strony internetowej, która może gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji

Zabezpieczamy informacje przechowywane na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym środowisku, chronionym przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora:

 1. ochrona w warstwie transmisji (certyfikat SSL),
 2. operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne,
 3. w celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.

Informacje prawne

Ujawnimy wszelkie informacje, które gromadzimy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub w odpowiedzi na żądanie uprawnionego urzędu. Ujawnienie nastąpi również w dobrej wierze, gdy uważamy, że jest konieczne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej jest: mgr Tomasz Józefko, tel. +48 12 617 53 25, e-mail: iodo@agh.edu.pl.

Dane kontaktowe

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat niniejszej Polityki Prywatności lub chcesz skontaktować się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z prawami indywidualnymi i Twoimi Danymi Osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres rekrutacja@agh.edu.pl.

O CO NAJCZĘŚCIEJ PYTACIE