W Zarządzeniu Rektora AGH w sprawie planowanej liczby miejsc podane są limity miejsc na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia. Nabór w danej rekrutacji prowadzony jest tylko na kierunki studiów, dla których planowana liczba miejsc jest większa od zera.

Rekrutacja letnia dotyczy naboru prowadzonego w okresie letnim (czerwiec-wrzesień), dla którego studia rozpoczynają się w październiku.

Rekrutacja zimowa dotyczy naboru na studia drugiego stopnia prowadzonego w okresie zimowym (styczeń-luty), dla którego studia rozpoczynają się w marcu.

W przypadku zbyt małej liczby kandydatów cykl kształcenia na danym kierunku studiów może nie zostać uruchomiony.

Rok akademicki 2024/2025

Zarządzenie Rektora AGH w sprawie planowanej liczby miejsc  – będzie dostępne w dziale „Dokumenty” niezwłocznie po zatwierdzeniu.

Rok akademicki 2023/2024

Zarządzenie Rektora AGH w sprawie planowanej liczby miejsc na pierwszym roku studiów w roku akademickim 2023/2024.