PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

180

Studia
stacjonarne

90

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3200

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT
LICENCJAT

OPIS
I STOPIEŃ

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• podstaw zarządzania, podstaw ekonomii,
• matematyki w zarządzaniu, prawa gospodarczego,
• technologii informacyjnych, zarządzania własnym rozwojem,
• podstaw przedsiębiorczości, metod organizacji i zarządzania, finansów,
• informatycznych systemów zarządzania,
• matematyki w ekonomii, marketingu, rachunkowości,
• zachowań organizacyjnych, statystyki opisowej,
• zarządzania operacyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi,
• ekonomii menedżerskiej, finansów przedsiębiorstwa,
• ekologii i zarządzania środowiskowego,
• zarządzania projektami, ochrony własności intelektualnej,
• podstaw badań naukowych, języka obcego,
• operacyjnego zarządzania projektami, zarządzania jednostkami organizacyjnymi, zarządzania małymi i średnimi firmami
[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź