PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Celem kształcenia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 jest wykształcenie absolwentów gotowych do podjęcia pracy w firmach funkcjonujących w ramach szeroko pojętej czwartej rewolucji przemysłowej. Absolwenci uzyskają praktyczne umiejętności inżynierskie pozwalające na monitorowanie, pozyskiwanie i analizę danych. Będą przygotowani do integracji rozwiązań z technologii wytwórczych (w szczególności odlewniczych) z rozwiązaniami nowoczesnej i zautomatyzowanej produkcji.

Systemy tzw. Przemysłu 4.0 bazują na zintegrowanych, zautomatyzowanych systemach produkcyjnych, w których mamy do czynienia z ciągłą wymianą informacji. Informacje pochodzą m.in. z systemów IoT, czujników oraz systemów zarządzania produkcją.

Inżynierskie kompetencje przyszłości dotyczą przede wszystkim interdyscyplinarności – zdolności do łączenia wiedzy z obszarów automatyki, sztucznej inteligencji, mechatroniki, programowania, a do tego umiejętności wykraczających poza kompetencje typowo inżynierskie. Specjalista Przemysłu 4.0 wykazywać będzie się również umiejętnościami z obszaru zarządzania procesami produkcyjnymi, projektami oraz zespołami ludzkimi, do tego sprawnego komunikowania się i gotowością do zmian.
Zakres kształcenia obejmie przygotowanie programistyczne i obliczeniowe, zagadnienia automatyki i sterowania oraz przygotowanie do zagadnień związanych z analizą i obróbką danych, w tym z użyciem metod sztucznej inteligencji. Absolwent będzie rozwijać te zagadnienia w połączeniu z praktyką. Proces kształcenia obejmie również zagadnienia związane z wybranymi technologiami wytwórczymi, zwłaszcza w zakresie nowoczesnego odlewnictwa.

Obecnie cyfrowe technologie zmieniają sposób prowadzenia produkcji w oparciu o generowanie, transfer i przetwarzanie, a także analizę dużych zbiorów danych. Czwarta rewolucja przemysłowa związana jest z komunikacją między czujnikami, urządzeniami, systemami przemysłowego Internetu rzeczy w celu optymalizacji produkcji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Absolwenci kierunku Technologie Przemysłu 4.0 otrzymają̨ wiedzę teoretyczna ̨ i umiejętności praktyczne pozwalające na efektywne wykorzystanie najnowszych technik i technologii zarówno w zakresie szeroko rozumianych systemów automatyzacji, wykorzystania sztucznej inteligencji czy sterowania produkcją.

Absolwenci będą mieć̨ możliwość kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Technologie Przemysłu 4.0 oraz innych kierunkach prowadzonych w dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Dalszy rozwój naukowy możliwy jest w ramach studiów III stopnia (szkoły doktorskiej).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź