PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

180

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Studia na kierunku Technologia Chemiczna przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie:
•podstawowych zagadnień fizyki, chemii, radiochemii, termodynamiki, metod identyfikacji związków chemicznych oraz doboru technik analitycznych,
•transportu ciepła i masy oraz podstawowych praw mechaniki płynów,
•wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania, stosowania metod statystycznych w planowaniu oraz opracowaniu wyników pomiarów, oraz niezbędną wiedzę z zakresu dokumentacji technicznej,
•eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych,
•podstawowych pojęć z zakresu ochrony własności przemysłowej i praw autorskich, zasad stosowania norm i przepisów prawnych,
•zagrożeń związanych z realizacją procesów chemicznych i zasad szacowania ryzyka,
•podstawowych konstrukcji i zasad działania typowych urządzeń stosowanych w procesach technologii chemicznej,
•sposobu rozwiązywania zagadnień inżynierskich chemii i technologii chemicznej metodami komputerowymi,
•realizacji procesów związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem surowców chemicznych, w tym w przemyśle paliwowo-energetycznym

[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź