PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

24

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: wytwarzania, badania i modelowania nanomateriałów mających zastosowanie w wielu dziedzinach nowoczesnej gospodarki. W szczególności nanomateriały o odpowiednio zaprojektowanych właściwościach znajdują zastosowanie w przemyśle elektronicznym (kropki kwantowe w wyświetlaczach LCD i OLED; układy opto-elektroniczne; sensory i przetworniki), kosmetycznym (filtry UV, barwniki), chemicznym (kataliza w różnorakich reakcjach; modyfikowanie właściwości tworzyw i polimerów; pokrycia funkcjonalne), farmaceutycznym (inteligentne dostarczanie leków; terapie antynowotworowe; pokrycia biokompatybilne na implanty), metalurgicznym (pokrycia ochronne i funkcjonalne), energetycznym (magazynowanie i konwersja energii) oraz przemyśle tzw. wysokich technologii. Ta ostatnia dziedzina jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu oferującą produkty będące do niedawna w sferze science-fiction. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi w inżynierii na poziomie atomowym (nanoinżynierii) pozwalającej na miniaturyzację układów już znanych oraz wytwarzanie nowych, inteligentnych materiałów i układów.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi: pracować z zaawansowanymi urządzeniami i metodami obliczeniowymi służącymi do wytwarzania, badania, funkcjonalizacji oraz projektowania i optymalizacji układów o możliwościach wykraczających poza obecny stan techniki.

Praktyki:
Celem praktyk zawodowych jest zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy zawodowej, skonfrontowanie zdobytej wiedzy z praktyką i kreowanie właściwej motywacji do pracy. Dla studentów tego kierunku przygotowano miejsca praktyk zarówno w przemyśle (Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu w Warszawie, Korporacyjne Centrum Technologiczne ABB w Krakowie, Zakładu Metod Fizycznych Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach) jak i ośrodkach naukowo-badawczych (Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Laboratorium Fizyki Powierzchni Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Centrum Badań i Analiz Wydziału Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutu Neuroanatomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Chemii Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Perspektywy Zawodowe:
Nanoinżynieria Materiałów jest kierunkiem interdyscyplinarnym wpisującym się w uniwersyteckie trendy badawcze na świecie w zakresie badań podstawowych, takich jak chemia czy fizyka oraz badań technicznych obejmujących inżynierię materiałową i obliczeniową. To oznacza, że przyjęty system kształcenia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dotyczącym wykształcenia inżynierów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, mobilnych i przedsiębiorczych, a tym samym jest on dostosowany do potrzeb rynku pracy i mobilności.

Miejsca Pracy:
Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności. Absolwenci mogą podjąć pracę w jednostkach naukowo-badawczych czy firmach prywatnych z innowacyjnego sektora nowoczesnych technologii jako inżynierowie, czy laboranci. Ponadto mogą znaleźć pracę w tych sektorach gospodarki, w których jest wymagana wiedza z zakresu modelowania procesów czy przetwarzania danych. Wreszcie, absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w sektorze informatycznym, bankowości i rachunkowości.

OKIEM KANDYDATA

Coś dla fanów Lema. Przemysł tzw. wysokich technologii jest bodaj najszybciej rozwijającą się gałęzią przemysłu, oferując produkty, o których mogłeś czytać w książkach science-fiction. Zostań inżynierem przyszłości.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź