WAGI PUNKTÓW

5

W E

Egzamin wstępny

5

W S

Średnia
ze studiów

LICZBA MIEJSC

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

15

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Zimowa

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

liczba semestrów

3

Opłata rekrutacyjna

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

100

pln

Opłaty za semestr

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

0

pln

Wymagany tytuł

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

INŻYNIER

Uzyskiwany tytuł

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

MAGISTER INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę z zakresu:
• nowoczesnych i specjalistycznych aplikacji metali nieżelaznych w różnych działach gospodarki,
• zaawansowanych metod wytwarzania nowych materiałów na osnowie metali nieżelaznych,
• specjalistycznych metod badań materiałów metalicznych oraz najbardziej innowacyjnych technologii i procesów produkcyjnych półwyrobów i wyrobów z metali nieżelaznych

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów II stopnia potrafi:
• proponować zaawansowane i niekonwencjonalne materiały na bazie metali do nowych oryginalnych aplikacji,
• wykorzystywać zaawansowane metody badań materiałów,
• analizować uwarunkowania eksploatacyjne różnych wyrobów na bazie metali i poszukiwać metod udoskonalania produktów i podejmować próby ich wdrażania,
• dokonywać krytycznej analizy i oceny dostępnych rozwiązań technologicznych, planować procesy produkcyjne i technologie związane z metalami nieżelaznym,
• prowadzić proste symulacje komputerowe procesów wytwarzania lub obciążeń eksploatacyjnych wyrobów z metali nieżelaznych.

Zasady kwalifikacji na specjalności/ścieżki dyplomowania

Może się przydać

Jesteś absolwentem AGH tego kierunku? Sprawdź czy wynik egzaminu kierunkowego może być podstawą wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji.

Zapoznaj się też z zagadnieniami na egzamin wstępny i zasadami kwalifikacji na specjalności/ ścieżki dyplomowania

Sprawdź