PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Historia

Język obcy

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT

Opis kierunku

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

– wszechstronnie rozumianego fenomenu kultury, włączając w to aspekt językowy i komunikacyjny oraz relację współczesnej kultury i nowych mediów,
– podstawowych problemów cyberkultury i cyberspołeczeństwa,
– najważniejszych teorii antropologicznych, filozoficznych i socjologicznych oraz ich powiązań z dziedziną kulturoznawstwa,
– historii kultury, historii i teorii sztuki oraz teatrologii, teorii literatury, muzykologii,
– praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji kulturalnych, takich jak galerie sztuki, muzea, festiwale oraz podmiotów wspierających kulturę,
– problematyki marketingu kultury i public relations.

[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź