PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie oraz zna ogólny opis matematyczny przebiegu procesów fizycznych i chemicznych w obszarze inżynierii materiałowej,
• zagadnień fizyki i chemii, zasad termodynamiki, praw mechaniki płynów oraz komputerowego modelowania procesów termokinetycznych,
• metod numerycznych i obliczeniowych stosowanych w symulacjach komputerowych procesów odlewniczych,
• elektrotechniki, mechaniki i wytrzymałości materiałów inżynierskich oraz ich zastosowania w projektowaniu i budowie maszyn,
• krystalizacji metali i ich stopów oraz nowoczesnych technik i metod badawczych wykorzystywanych w metaloznawstwie,
• komputerowego projektowania bryłowego (CAD) oraz komputerowej grafik użytkowej

Absolwent Potrafi:
• rozwiązywać metodami analitycznymi problemy z zakresu matematyki, fizyki i chemii ogólnej,
• opracować algorytm obliczeniowy oraz rozwiązać numerycznie równania fizyki matematycznej opisujące procesy wymiany masy, pędu i energii,
• samodzielnie zaprojektować proste urządzenia z uwzględnieniem doboru materiałów konstrukcyjnych o odpowiednich właściwościach mechanicznych,
• projektować złożone obiekty geometryczne z wykorzystaniem trójwymiarowego środowiska CAD,
• posługiwać się nowoczesnymi metodami badawczymi stosowanymi w: termodynamice i materiałoznawstwie

Praktyki:
Studenci odbywają 4 tygodniową praktykę w zakładach przemysłowych związanych z branżą odlewniczą. Podczas praktyk zapoznają się z praktycznymi aspektami wytwarzania komponentów odlewanych, maszynami stosowanymi do tych procesów oraz komputerowym wspomaganiem procesów produkcyjnych. Wydział posiada szereg umów związanych z realizacją praktyk w kraju i zagranicą, są to między innymi: Delphi, Delphi Automotive, Valeo, Nemak, GE Power, Shiloh Industries, Volkswagen, Toyota Manufacturing, i inne.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• inżynier technolog,
• specjaliści w zakresie projektowania technologii produkcji z wykorzystaniem programów symulacyjnych,
• specjaliści IT dla branży odlewniczej,
• laboranci oraz kadra naukowa,
• inżynier nadzoru i inżynier ds. jakości,
• specjaliści w zakresie komputerowego zarządzania produkcją,
• konsultanci ds. problematyki odlewniczej

Miejsca Pracy:
• zakłady odlewnicze,
• niezależne biura projektowe zajmujące się opracowaniem technologii dla przemysłu odlewniczego,
• przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją z branży: motoryzacyjnej, energetycznej, stoczniowej, lotniczej i innych,
• laboratoria badawcze i jednostki naukowe,
• własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania i wytwarzania odlewów ze stopów metali i tworzyw sztucznych.

Jak wskazują badania prowadzone przez Centrum Karier AGH, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Natomiast 34% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu jednego miesiąca od ukończenia studiów.

OKIEM KANDYDATA

Komputer jest dla Ciebie narzędziem codziennej pracy? Chciałbyś wycisnąć z niego maksimum i nie ograniczać się jedynie do branży IT? W toku studiów nauczysz się wykorzystywać technologie informatyczne w różnych dziedzinach przemysłu.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź