PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Pozyskiwania, przesyłania, składowania i analizowania danych. W szczególności posiada wiedzę z zakresu aktualnych technologii informacyjnych, analizy statystycznej, modelowania danych, języków skryptowych (np. Python), tworzenia aplikacji mobilnych i webowych, a także z systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej. Zna metody przetwarzania, analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, metod głębokiego uczenia maszynowego oraz metod Big Data. Posiada wiedzę z zakresu relacyjnych baz danych oraz baz danych przestrzennych a także z komputerowych systemów pomiarowych, sieci komputerowych, elektroniki cyfrowej oraz architektury komputerów. Absolwent posiada także wiedzę dotyczącą prawnych aspektów gromadzenia, przetwarzania i analizy danych

Absolwent Potrafi:
Korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego, projektować, tworzyć i zarządzać relacyjnymi oraz przestrzennymi bazami danych zgodnie z obowiązującymi wzorcami. Ponadto potrafi wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne na potrzeby budowy i zarządzania złożonymi systemami bazodanowymi oraz hurtowniami danych.
Dodatkowo potrafi zarządzać systemami akwizycji i przesyłania danych. Potrafi pobierać i łączyć dane z różnych źródeł, zarówno strukturalnych jak i nieustrukturyzowanych: hurtowni danych, baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, źródeł internetowych, itp.
Potrafi stosować zaawansowane metody i techniki analizy danych: eksploracji danych, przetwarzania dużych zbiorów danych Big Data, uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, itp.. Potrafi przetwarzać i analizować dane różnego typu: strukturalne, tekstowe, grafowe oraz przestrzenne.
Dodatkowo absolwenci potrafią wykorzystywać tzw. „kompetencje miękkie” do m.in. podejmowania decyzji biznesowych, praktycznego rozwiązywania problemów decyzyjnych oraz zarządzania projektami grupowymi.

Praktyki
Praktyki zawodowe trwają cztery tygodnie w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. tworzenie i zarządzanie bazami danych, programowanie, analizę i przetwarzanie danych, tworzenie systemów informacji przestrzennej, modelowanie procesów fizycznych, analizę i przetwarzanie obrazów cyfrowych, analizę i interpretację sygnałów, projektowanie i obsługę komputerowych systemów pomiarowych. Do najważniejszych firm, w których studenci realizują praktyki, należą m.in. Comarch, IBM Polska, Sabre Polska, Tauron Polska Energia, KGHM Polska Miedź

Perspektywy Zawodowe:
Specjaliści w tworzeniu nowych technologii i narzędzi informatycznych, analizy i przetwarzania danych, w tym między innymi: w zakresie rozwoju oprogramowania, w obszarach analityki biznesowej, architektury oprogramowania i programowania, administrowania bazami danych, sieciami i systemami, zarządzania projektami informatycznymi, zarządzania jakością oprogramowania, analiz eksploracji danych, wspomagania procesu podejmowania decyzji, analiz Big Data.

Miejsca Pracy:
Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w szerokim zakresie sektorów w kraju i za granicą. Zawód ten (Data Science) jest obecnie najbardziej atrakcyjnym spośród branży IT, a osoby posiadające tę wiedzę i umiejętności są najbardziej poszukiwanymi pracownikami na rynku pracy.
Zatrudnienie mogą znaleźć w przedsiębiorstwach o informatycznym oraz analitycznym profilu działalności, nastawionych na wytwarzanie nowych technologii i dedykowanych produktów informatycznych. Przedsiębiorstwa, o nieinformatycznym profilu działalności, które wykorzystują technologie informatyczne (m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, administracja państwowa, oświata, opieka zdrowotna), przedsiębiorstwa wykonujące przetwarzanie i analizę danych oraz modelowania, własna działalność gospodarcza.

OKIEM KANDYDATA

Przeciętny człowiek w ciągu jednego dnia przyswaja taką ilość informacji co jego rodzic w tydzień, a dziadek w miesiąc. Jak się odnaleźć w tym zalewie i nie dać przestymulować? W toku studiów otrzymasz niezbędne narzędzia i kompetencje z zakresu przetwarzania dużych zbiorów danych Big Data, a także programowania w wybranych językach.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź