PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

120

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki. Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki. Szczególną cechą studiów jest praktyczny kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych. Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii, podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki, informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii, elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego, biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów

Absolwent Potrafi:
Opisać anatomię i fizjologię podstawowych systemów i narządów człowieka, wyjaśnić zasadę fizyczną ich diagnozowania i terapii, zbudować i zweryfikować model matematyczny i numeryczny ich działania, wykorzystywać wiedzę z zakresu elektroniki, biofizyki i chemii do zaplanowania i przeprowadzenia prostych doświadczeń i pomiarów z wykorzystaniem organizmów żywych, określić typowe charakterystyki techniczne i przeznaczenie aparatury elektronicznej w medycynie, określić zakres zamienności poszczególnych aparatów, wybrać aparat o określonej charakterystyce z oferty rynkowej, wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego walidację, stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami statystycznymi, środowiskami symulacyjnymi i programistycznymi i korzystać z medycznych obrazów cyfrowych, posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń medycznych

Praktyki:
Praktyki zawodowe organizowane są po 6 semestrze studiów i trwają 4 tygodnie. W czasie praktyk studenci zapoznają się z wykorzystywaną aparaturą medyczną, aplikacjami informatycznymi lub badaniami naukowymi z zakresu inżynierii biomedycznej oraz mają możliwość przeszkolenia, oraz samodzielnego (pod nadzorem upoważnionej osoby) wykonywania badań, testów specjalistycznych (kontrola jakości) dostępnej aparatury medycznej. Niezależnie od praktyk organizowane są wycieczki naukowe.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku Inżynieria Biomedyczna mogą pracować jako konstruktorzy, inżynierowie kliniczni i wdrożeniowi, naukowcy, audytorzy i menedżerowie.

Miejsca Pracy:
Przykładowe miejsca pracy firmy informatyczne działające w obszarze telemedycyny i informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii, firmy informatyczne zajmujących się analizą danych (data science) i przetwarzaniem sygnałów, stanowiska inżynierów medycznych w zakresie projektowania, integracji i eksploatacji nowoczesnych systemów diagnostycznych i terapeutycznych, firmy zajmujące się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej, jednostki służby zdrowia – stanowiska ekspertów i dyrektorów technicznych odpowiedzialnych za wybór i właściwe wykorzystanie zaplecza technicznego, jednostki naukowo-badawcze rozwijające nowoczesne technologie elektroniczne, materiałowe i mechaniczne wspomagające organizmy żywe, przedstawicielstwa serwisowe aparatury medycznej oraz firmy audytorskie i akredytacyjne w zakresie techniki medycznej, jednostki administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną zdrowia.

OKIEM KANDYDATA

Stoisz na rozstaju dróg i masz dylemat, którą z nich wybrać, bo jednocześnie pasjonujesz się technologią i medycyną, odpowiedzią na Twoje dylematy będzie inżynieria biomedyczna. Łącząc wiedzę z różnych dziedzin, tj. informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej czy robotyki, otrzymasz techniczne narzędzia do wsparcia procesów medycznych.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź