PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
•matematyki, informatyki i programowania, podstaw fizyki i mechaniki,
•akustyki, teorii drgań, akustyki muzycznej i podstaw muzyki,
•podstaw elektrotechniki, elektroniki i teorii sygnałów,
•podstaw metrologii w szczególności metody i techniki pomiaru i estymacji podstawowych wielkości elektrycznych, akustycznych i mechanicznych,
•posiada wiedzę o zjawiskach, sprzęcie i technikach w zakresie realizacji nagrań,
•posiada wiedzę dotyczącą źródeł hałasu w technice i środowisku
•zna metody i środki techniczne ograniczania hałasu,
•posiada wiedzę dotyczącą zjawisk akustycznych i drganiowych występujących w technice i muzyce,
•zna nowoczesne techniki, urządzenia i narzędzia programistyczne w stopniu pozwalającym na biegłe posługiwanie się nimi,
•wpływu działania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko
•zna zasady kształtowania parametrów akustycznych wnętrz,
•zna zasady działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz prostych systemów elektronicznych,
•zna i rozumie procesy rejestracji, przetwarzania, archiwizacji, transmisji i odtwarzania dźwięku,
•zna zasady którymi musi się kierować inżynier dźwięku aby wykreować obraz sceny akustycznej o pożądanych cechach,
•podstaw ochrony środowiska, podstaw ergonomii, podstaw ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego,
•(gdy dokona odpowiedniego wyboru) zna technologie analizy i syntezy mowy oraz komunikacji głosowej z komputerem

Absolwent Potrafi:
•wdrażać i eksploatować rozwiązania ograniczające hałas i wibracje obiektów technicznych,
•realizować nagrania dźwiękowe dla wszelkich typów mediów elektronicznych,
•kształtować właściwy przekaz dźwiękowy,
•potrafi biegle posługiwać się współczesnymi środkami technicznymi w pomiarach akustycznych i wibracyjnych,
•potrafi posługiwać się narzędziami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania,
•potrafi opracować dokumentację zadania inżynierskiego, sporządzić rysunki, schematy oraz prezentację,
•potrafi przeprowadzić analizę i ocenę szkodliwości oddziaływania hałasu i drgań na człowieka i jego środowisko a także dobrać rozwiązania ograniczające to oddziaływanie,
•potrafi przeprowadzić analizę akustyczną pomieszczenia, ocenić konieczność zastosowania adaptacji akustycznej wnętrza, jak również ją zaprojektować,
•potrafi projektować proste algorytmy przetwarzania sygnałów oraz proste systemy sprzętowe cyfrowego przetwarzania sygnałów,
•potrafi oceniać i projektować proste instalacje elektroakustyczne
•potrafi interpretować akustyczne dane pomiarowe
•(gdy dokona odpowiedniego wyboru) potrafi zaprojektować prosty system rozpoznawania mowy

Praktyki:
W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania

Perspektywy Zawodowe:
•projektant, programista, konstruktor, (projektowanie i tworzenie oprogramowania oraz urządzeń przydatnych w inżynierii akustycznej, akustyce biomedycznej, akustyce mowy i w innych zastosowaniach akustyki),
•reżyser dźwięku, realizator nagrań, realizator dźwięku scenicznego,
•specjalista ds. pomiarów, oceny i ograniczania hałasu, specjalista ds. akustyki wnętrz,
•projektant systemów dźwiękowych,
•specjalista ds. pomiarów akustycznych,
•inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji), do wszelkich prac inżynierskich związanych z akustyką

Miejsca Pracy:
•biura projektów, transport (obniżanie hałasu komunikacyjnego), budownictwo (izolacja i adaptacja akustyczna pomieszczeń i budowli, wibroizolacja),
•firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
•media elektroniczne – radio, telewizja, internet, produkcja nagrań dźwiękowych, produkcja nowoczesnych materiałów interaktywnych, nagłaśnianie koncertów i imprez masowych,
•inżynieria ochrony środowiska (liczne instytucje państwowe i samorządowe),
•działy badawczo-rozwojowe w przemyśle (projektowanie urządzeń pod kątem obniżania ich drgań i hałasu),
•telekomunikacja i komunikacja (technologia mowy),
•specjalistyczny przemysł produkujący sprzęt elektroakustyczny, akustyczne urządzenia pomiarowe,
•własna działalności gospodarcza.
Inżynieria Akustyczna to unikalne w skali kraju studia o charakterze interdyscyplinarnym, prowadzone przez dwa wydziały AGH: WIMiR oraz WIEiT kształcące inżynierów, oraz magistrów inżynierów akustyków.

OKIEM KANDYDATA

Twoją mocną stroną są nauki ścisłe, a pasją muzyka i dźwięk? Chciałbyś pracować jako realizator dźwięku? A może wręcz przeciwnie uważasz, że otacza Cię za dużo hałasu i zastanawiasz się jak go wyeliminować i czy w ogóle jest to możliwe? Wszystko, co chciałbyś się dowiedzieć o dźwięku i jego zastosowaniu w różnych gałęziach nowoczesnej gospodarki dadzą Ci studia na kierunku inżynieria akustyczna. (komora „bezechowa”, mamy najcichsze miejsce w Polsce).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź