PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

120

Studia
stacjonarne

30

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

4500

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• programowania proceduralnego i obiektowego, algorytmiki i metod numerycznych, a także ich zastosowania w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z projektowaniem i implementacją oprogramowania użytkowego,
• projektowania aplikacji komputerowych z wykorzystaniem różnych architektur oprogramowania,
• tworzenia graficznego interfejsu użytkownika dowolnych systemów okienkowych, internetowych i mobilnych,
• implementacji dowolnego oprogramowania użytkowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii programistycznych,
• podstaw budowy i działania komputerów oraz urządzeń przenośnych, ich systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych,
• stosowania metod optymalizacji i technik sztucznej inteligencji◦oraz wielu innych aspektów informatyki

Absolwent Potrafi:
• zaprojektować system komputerowy, a następnie zaimplementować jego funkcjonalność w zależności od wymagań przyszłych użytkowników oraz przeznaczenia systemu,
• wskazać podstawowe zadania związane z tworzeniem systemu komputerowego, kontrolować oraz dokumentować proces tworzenia oprogramowania,
• wykonać projekt sieci komputerowej oraz skonfigurować i zabezpieczyć urządzenia sieciowe,
• analizować procesy przemysłowe oraz zjawiska zachodzące w materiałach, opracować własne modele lub wskazać istniejące na rynku programy lub biblioteki pozwalające na wykonanie symulacji analizowanych procesów, ◦wykonać projekt i stworzyć dedykowane urządzenie zbudowane w oparciu o mikrokontrolery,
• porozumiewać się w środowisku zawodowym, współpracować ze specjalistami z zakresu poszczególnych gałęzi techniki i biznesu oraz współdziałać z programistami i analitykami oprogramowania
• a także wykonywać wiele innych zadań związanych z zastosowaniem informatyki w praktyce przemysłowej i biznesowej

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.
• Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH.
• Nadrzędnym celem praktyk jest uzupełnienie kompetencji w zakresie pracy zespołowej oraz zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców. Praktyki pozwalają nabrać doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania lub stosowania istniejących narzędzi obliczeniowych, włączając zdobycie umiejętności szacowania czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zleceń pracodawców oraz właściwej dokumentacji swojej pracy pod kątem dalszego wykorzystania w przedsiębiorstwie

Perspektywy Zawodowe:
Absolwentki i absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• programiści aplikacji komputerowych w dowolnej architekturze programistycznej z wykorzystaniem najpopularniejszych technologii implementacyjnych,
• administratorzy systemów informatycznych oraz systemów operacyjnych,
• projektanci oprogramowania użytkowego, w tym zbudowanego w oparciu o bazy danych, posiadającego część funkcjonalną oraz interfejsową,
• programiści systemów komputerowych wykorzystujących symulacje do modelowania procesów oraz do modelowania zjawisk zachodzących w materiałach,
• menedżerowie oraz liderzy projektów informatycznych,
• projektanci zabezpieczeń i sieci komputerowych odpornych na włamania,
• programiści i projektanci oprogramowania dedykowanego dla potrzeb przemysłu i biznesu,
• konsultanci i analitycy problemów przetwarzania danych i wnioskowania

Miejsca Pracy:
Absolwentki i absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie, między innymi:
• w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją oprogramowania,
• w laboratoriach badawczych i jednostkach naukowych prowadzących działalność w zakresie informatyki, inżynierii materiałowej oraz innych gałęzi techniki
• w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych obszarach przemysłu i biznesu, które potrzebują wsparcia w zakresie komputerowej analizy procesów, optymalizacji, cyfrowego prototypowania, wizualizacji, itp.
• we wszelkich firmach zatrudniających wysoko kwalifikowanych programistów i administratorów systemów komputerowych

OKIEM KANDYDATA

Kierunek studiów dla pasjonatów informatyki, którzy chcą pogłębić wiedzę na temat technologii internetowych i multimedialnych, systemów informatycznych i sieci komputerowych. A zdobytą wiedzę wykorzystywać w praktyce projektując i implementując systemy komputerowe, analizując dane, czy wykorzystywać zaawansowane metody sztucznej inteligencji. Jest to również najskuteczniejsza i najkrótsza ścieżka prowadząca do firm informatycznych światowego formatu.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź