PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Fizyka

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
informatyki, w tym algorytmów i struktur danych, języków programowania wspierających różne paradygmaty (proceduralny, obiektowy i funkcyjny), systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych, teorii grafów oraz metod inteligencji obliczeniowej. W zależności od wybranej ścieżki kształcenia posiada wiedzę z zakresu technologii gier komputerowych, technik internetowych i przetwarzania danych w chmurach, metod numerycznych, bądź systemów wbudowanych i rekonfigurowalnych. Absolwent posiada także wiedzę z zakresu analizy matematycznej, algebry wyższej, matematyki dyskretnej, metod numerycznych, statystyki inżynierskiej, fizyki, metod analizy obwodów elektrycznych oraz układów elektronicznych.  Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych.

Absolwent Potrafi
wybrać adekwatny paradygmat programowania do zaimplementowania postawionego problemu informatycznego. Zastosować wybrane metody inteligencji obliczeniowej np. do przetwarzania danych informatycznych. Efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia programistyczne stosowane na etapie projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zaprojektować, zbudować i przetestować układ elektroniczny o zadanej funkcjonalności oraz oprogramować system wbudowany oparty o mikrokontroler lub układ FPGA.

Praktyki
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach.

Perspektywy Zawodowe
Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych np. z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego.

Miejsca Pracy
Sektor informatyczny, firmy telekomunikacyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, instytuty naukowo-badawcze, korporacyjne centra badawcze, firmy handlowe i usługowe, jednostki administracji publicznej. Jak wskazują prowadzone badania losów absolwentów znakomita większość absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu miesiąca od ukończenia studiów. Od wielu lat Informatyka Stosowana plasuje się na czołowych miejscach rankingu kierunków studiów „Perspektywy” w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych).

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź