PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

105

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Szeroko rozumianej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z teoretycznym oraz praktycznym wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. W szczególności posiada wiedzę z zakresu języków i technik programowania, algorytmiki, złożoności obliczeniowej, baz danych, analizy danych, analizy procesów biznesowych, inżynierii oraz architektury oprogramowania, projektowania, testowania i wdrażania systemów informatycznych, budowy interfejsu użytkownika, systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz architektury komputerów, systemów komputerowych i cyklu życia systemów komputerowych, a także takich zagadnień jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, programowanie inteligentnych systemów wbudowanych oraz projektowanie złożonych systemów informatycznych, co w efekcie pozwala mu na realizację szerokiego spektrum zadań związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Absolwent Potrafi:
• implementować w wybranych językach programowania wysokiego i niskiego poziomu złożone programy wykorzystujące różne paradygmaty programowania w tym wielowątkowe oraz korzystać z dostępnych bibliotek, oraz komponentów oprogramowania,
• dokonać analizy wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych oraz analizy ryzyka związanych z budową oprogramowania,
• ocenić, dobrać i stosować właściwe metody i narzędzia stosowane przy realizacji zadań związanych z budową systemu komputerowego,
• obsługiwać oraz administrować w zaawansowanym zakresie systemy UNIX-owe,
• obsługiwać narzędzia pracy grupowej, • zaprojektować oprogramowanie adekwatnie do specyfikacji wymagań,
• opracowywać oraz wykorzystywać algorytmy i struktury danych w budowie systemu komputerowego wraz z oszacowaniem ich złożoności obliczeniowej,
• stosować algorytmy i metody obliczeniowe grafiki komputerowej,
• zrealizować studium wykonalności zleconego zadania, w tym opracować i ocenić prototyp rozwiązania w postaci funkcjonalnego systemu komputerowego,
• porównać rozwiązania istniejących systemów komputerowych ze względu na zadane kryteria użytkowe i ekonomiczne oraz wskazać możliwości ich ulepszenia.
• oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania oraz opracować i zrealizować harmonogram prac,
• posługując się językiem SQL zaprojektować i zaimplementować bazę danych,
• budować, konfigurować oraz zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych z uwzględnieniem efektywności pracy, oraz bezpieczeństwa,
• ocenić przydatność i korzystać z istniejących rozwiązań narzędziowych dla tworzenia ergonomicznych, efektywnych i bezpiecznych aplikacji,
• implementować algorytmy uczenia maszynowego,
• zaprojektować, zbudować i uruchomić system IoT (Internet rzeczy),
• projektować i tworzyć aplikacje WWW,
• wykorzystywać wzorce projektowe w implementacji oprogramowania,
• projektować oraz uczyć sieci neuronowe do rozwiązywania zadanych problemów,
• zaprojektować rozwiązanie zadania z użyciem programowania genetycznego

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają co najmniej cztery tygodnie, przy łącznym nakładzie pracy studenta wynoszącym 120 godzin, realizowane są po szóstym semestrze w jednej z wybranych firm branży IT. Zakres praktyk obejmuje praktyczne aspekty projektowania implementowania oraz testowania różnego rodzaju systemów informatycznych, oraz poznanie procedur organizacji pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział, należą m.in. ABB, Asseco Poland, Delphi Poland, IBM BTO, Motorola Solutions., Microsoft, Nokia Solutions and Networks, Telekomunikacja Polska, Ericsson, GE, Sabre, Capgemini Polska, CISCO Polska, Orange Polska, Akamai, Schreder, Philips Fideltronik oraz wiele innych.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci mogą pracować jako wysokiej klasy specjaliści na szerokim spektrum stanowisk dostępnych na rynku pracy w sektorze IT, w tym jako programista, inżynier oprogramowania, specjalista ds. baz danych, programista gier, grafik komputerowy, web developer, projektant UX, analityk danych, analityk biznesowy, architekt oprogramowania, kierownik zespołu/projektu, administrator i wiele innych, oferowanych przez firmy z branży IT, w szczególności na stanowiskach wymagających specjalistów łączących wykształcenie informatyczne z umiejętnościami analizy danych, uczenia maszynowego oraz analizy i projektowania złożonych systemów informacyjnych i potrafiących to wykorzystać w procesach wytwórczych oprogramowania.

Miejsca Pracy:
Szerokie spektrum firm z dynamicznie rozwijającego się sektora IT w tym w tradycyjnych firmach informatycznych, których celem jest wytwarzanie i sprzedaż oprogramowania, przemyśle związanym z branżą gier komputerowych, firmami zajmującymi się oprogramowaniem WEB oraz oddziałach dużych firm międzynarodowych z branży IT takich jak Google, IBM, Motorola, Sabre, ABB i wielu innych. Równocześnie umiejętności związane z inteligentną analizą danych umożliwiają pracę w innych branżach korzystających z technologii IT takich jak bankowość, handel, motoryzacja, przemysł elektroniczny, przemysł ciężki, lotnictwo czy transport, technologie IT znajdują bowiem zastosowanie we wszystkich gałęziach gospodarki.

OKIEM KANDYDATA

Tradycyjna informatyka, skupiająca się na teoretycznym i praktycznym zastosowaniu metod sztucznej inteligencji. Już od pierwszego semestru otrzymasz bazę wiedzy oraz będziesz doskonalić umiejętności programistyczne, aby móc rozwijać je na przedmiotach związanymi z systemami inteligentnymi. Może to właśnie Ty stworzysz smart city.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź