PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

90

Studia
stacjonarne

90

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3500

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT
LICENCJAT

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Algebry liniowej, rachunku różniczkowego, podstaw ekonomii, prawa gospodarczego, technologii informacyjnych, algorytmów i podstaw logiki, podstaw zarządzania, programowania komputerów, języków skryptowych i baz danych, rachunku całkowego i równań różnicowych, statystyki opisowej i ekonomicznej, rachunku podobieństwa i statystyki matematycznej, finansów i rachunkowości, programowania obiektowego, zarządzania projektami, badań operacyjnych, ekonometrii i informatyki ekonomicznej, technik internetowych, ochrony własności intelektualnej, analizy i projektowania systemów informatycznych, matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, elementów sztucznej inteligencji, kryptografii, informatyki kognitywnej, języka obcego.

Absolwent Potrafi:
Podjąć obowiązki analityka danych w organizacjach, w których stosuje się narzędzia informatyczne, matematyczne, statystyczne, ekonometryczne, zarządzać sieciami informatycznymi, budowania prostych aplikacji w językach strukturalnych, obiektowych i skryptowych, budować i identyfikować modele matematyczne, statystyczne i ekonometryczne dla potrzeb analizy danych i prognozowania.

Praktyki:
Praktyki dyplomowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. KGHM Polska Miedź, Comarch, REOIL, Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, SGS Poland, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, ML System, T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci studiów I stopnia mogą pracować jako: analityk danych biznesowych, wdrożeniowiec systemów IT dla zarządzania, programista aplikacji biznesowych, informatyk systemów BI, specjalista modelowania ekonomicznego. Absolwenci studiów II stopnia mogą pracować jako: specjalista analizy danych, projektant IT dla zarządzania, konsultant systemów IT, menedżer projektów IT, specjalista e-biznesu.

Miejsca Pracy:
Firmy informatyczne, przedsiębiorstwa wdrożeniowe, banki, urzędy i inne instytucje, firmy doradcze, własna firma. Wydział Zarządzania posiada wysoką kategorię naukową „A”. W innowacyjne badania angażowani są studenci, doktoranci i współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa, a ich wyniki prezentowane są na najważniejszych forach akademickich.

OKIEM KANDYDATA

„Piękny umysł”; wśród liczb i dużej ilości danych czujesz się jak ryba w wodzie? Chciałbyś nauczyć się języków programowania?
A może wciąż szukasz swoje ścieżki? Jako absolwent otrzymasz pakiet wiedzy ekonomicznej oraz informatycznej co daje Ci możliwość podjęcia pracy m.in. jako analityk finansowy, analityk systemów informatycznych. Twoim miejscem pracy może być dom maklerski albo firma komputerowa, wszystko zależy od Twoich preferencji.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź