PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Geografia

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

90

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
zjawisk zachodzących w przestrzeni, podstawowych metod pozyskiwania, przetwarzania, wizualizacji i interpretacji danych przestrzennych, zasad programowania i automatyzacji procesów pozyskania danych, analiz przestrzennych oraz udostępnienia ich wyników, rozumienia algorytmów i struktur danych oraz metody ich implementacji, metod przetwarzania dużych zbiorów danych (tzw. Big Data) z zastosowaniem metod uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, metod reprezentowania i modelowania danych przestrzennych oraz projektowania i zarządzania bazami danych, podstaw geodezji, kartografii, nauk o środowisku, gospodarki przestrzennej oraz budownictwa, europejskich i krajowych trendów zastosowania systemów GiS i CAD oraz wykorzystania informacji przestrzennej w gospodarce i administracji, doboru i oceny przydatności źródeł danych dla realizacji postawionego zadania.

Absolwent Potrafi:
Przetwarzać dane pochodzące z różnych źródeł oraz oceniać ich jakość z punktu widzenia rozpatrywanego zagadnienia, programować, modyfikować i rozbudowywać istniejące aplikacje oraz łączyć różne technologie informatyczne, integrować dane pochodzące z różnych źródeł, modelowania obiektów i procesów przestrzennych oraz zarządzać bazami danych, automatyzować procesy pozyskania danych, wykonywania analiz przestrzennych oraz wizualizować wyniki, przetwarzać i analizować duże zbiory danych z zastosowaniem metod statystycznych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, posługiwać się systemami informacji przestrzennej (GIS), komputerowym wspomaganiem projektowania (CAD), modelowaniem informacji o obiektach budowlanych (BIM), dobrać komunikatywny sposób prezentacji wyników analiz, zapewniając przekaz zrozumiały dla specjalistów z różnych dziedzin, potrafi współpracować w interdyscyplinarnych zespołach interpretujących uzyskane wyniki, podejmować zadania analityczne i technologiczne, łącząc wiedzę z zakresu geodezji, teledetekcji, kartografii, inżynierii środowiska z umiejętnościami informatycznymi, na poziomie, który umożliwia tworzenie nowych zastosowań geoinformacji, prowadzić symulacje i obliczenia z zastosowaniem metod numerycznych, wykorzystywać, gromadzić, przetwarzać, udostępniać i interpretować informację o środowisku, obiektach budowlanych, infrastrukturalnych przy współpracy ze specjalistami branżowymi.

[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź