PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Geografia

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

150

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

2700

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• zjawisk i procesów zachodzących w geosferze oraz zna metody pozyskiwania danych i opisu zależności geometrycznych w przestrzeni, dotyczących kształtu Ziemi, obiektów na niej położonych oraz modelu powierzchni terenu,
• zasad tworzenia opracowań i kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
• znajomości przepisów prawa niezbędnych do wykonywania zawodu,
• stosowania technik pomiarowych do realizacji określonych zadań geodezyjnych,
• znajomości oprogramowania z zakresu geodezji i kartografii, GIS, CAD, opracowania danych typu Big Data, baz danych,
• znajomości komputerowej interpretacji obrazów i graficznej prezentacji rozwiązań inżynierskich, ekonomiki wykonywania prac geodezyjno-kartograficznych i świadomość znaczenia pracy zespołowej.

Absolwent Potrafi:
• rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi,
• stosować metody grafiki inżynierskiej,
• posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
• posługiwać się tradycyjnymi i nowoczesnymi przyrządami geodezyjnymi,
• stosować odpowiednie techniki pomiarowe i obliczeniowe podczas realizacji pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz innych prac geodezyjno-kartograficznych,
• wykorzystywać odpowiednie przepisy prawa do poszczególnych zadań powierzonych do wykonania,
• wykonywać prace związane z pozyskiwaniem danych i tworzeniem systemów informacji przestrzennej,
• przeprowadzić geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych oraz zrealizować pomiary inwentaryzacyjne wraz z utworzeniem odpowiedniej dokumentacji,
• opracować mapę do celów projektowych, dokonywać analizy stanów prawnych nieruchomości wraz z ich aktualizacją,
• dokonać aktualizacji baz danych BDOT500, EGiB oraz GESUT,
• wykonywać zadania pomiarowe i obliczeniowo-analityczne w zespole,
• współpracować ze specjalistami z różnych dziedzin.

[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź