PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• praktycznego stosowania narzędzi oraz technologii związanych z bezpieczeństwem i audytowaniem sieci teleinformatycznych w celu zabezpieczania działalności podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
• obsługi i działania aplikacji i usług elektronicznych w Internecie, sieciach lokalnych i rozległych,
• obsługi i działania rozwiązań zabezpieczających sieci teleinformatyczne (w tym sieci bezprzewodowe),
• projektowania inteligentnych systemów zabezpieczających,
• zasad działania podstawowych narzędzi kryptograficznych,
• bezpiecznego wirtualizowania funkcji sieciowych,
• zarządzania systemami operacyjnymi, by były odporne na ataki,
• wdrażania kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
• regulacji prawnych związanych z cyberbezpieczeństwem i zapewnieniem ochrony danych osobowych,
• funkcjonowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, rozwiązań międzynarodowych w tym zakresie.

Absolwent Potrafi:
• wykorzystać nowoczesne narzędzia teleinformatyczne (biblioteki programistyczne, sprzęt sieciowy, protokoły komunikacyjne) w projektowaniu i integracji systemów bezpieczeństwa dla małych i dużych jednostek gospodarczych, podmiotów publicznych,
• analizować systemy teleinformatyczne pod kątem podatności na ataki,
• zabezpieczać systemy teleinformatyczne przed atakami,
• dobierać rozwiązania zabezpieczające w zależności od charakteru usług i sieci (np. obsługa infrastruktur krytycznych, sieci przemysłowych, sieci korporacyjnych),
• wdrażać system zarządzania bezpieczeństwem informacji (w tym szczególnie dokonywać szacowania ryzyka),
• dostosować działania związane z cyberbezpieczeństwem do istniejących wymagań prawnych, w tym związanych z ochroną danych osobowych,
• rozumie role i obowiązki kluczowych podmiotów związanych z systemem cyberbezpieczeństwa.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na szóstym semestrze studiów stacjonarnych. Zakres praktyk obejmuje m.in. zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystywania różnych narzędzi do zabezpieczania i audytu sieci komputerowych. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Sabre Polska, IBM Polska, AKAMAI, Cisco, CyberusLabs, ESET, UBS.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą znaleźć pracę jako:
• integratorzy technologii,
• administratorzy sieci komputerowych,
• specjaliści ds. bezpieczeństwa,
• audytorzy,
• analitycy i konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa,
• pracownicy instytucji publicznych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo.

Miejsca Pracy:
• podmioty gospodarcze zapewniające bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (producenci sprzętu, oprogramowania; integratorzy systemów, operatorzy, dostawcy usług cyfrowych), • instytucje publiczne, • administracja publiczna: rządowa i samorządowa, • organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, • podmioty gospodarcze wykorzystujące systemy teleinformatyczne do prowadzenia swej działalności – począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw, aż do operatorów usług cyfrowych oraz operatorów / właścicieli infrastruktury krytycznej.

OKIEM KANDYDATA

Przejęcie danych osobowych, naruszenie prywatności, utrata pieniędzy czy zdrowia to jedne z wyzwań, jakie musi mieć na uwadze dynamicznie rozwijające się społeczeństwo. Jak przeciwdziałać incydentom naruszenia bezpieczeństwa, tworzyć bezpiecznie sieci teleinformatyczne, mieć szybko i sprawnie dostęp do informacji dowiesz się w trakcie studiów na naszej uczelni.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź