PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

96

Studia
stacjonarne

72

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3400

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• matematyki, fizyki, chemii, elektrotechniki i elektroniki, mechaniki i mechaniki płynów, termodynamiki, wytrzymałości materiałów, podstaw konstrukcji maszyn, metod numerycznych i programowania, technik i technologii wytwarzania – w stopniu dostosowanym do zagadnień automatyki i robotyki,
• analizy sygnałów oraz identyfikacji,
• komputerowego wspomagania projektowania,
• metrologii i technik pomiarowych,
• napędów i sterowania hydraulicznego i pneumatycznego,
• sterowania ciągłego, dyskretnego i techniki mikroprocesorowej,
• systemów czasu rzeczywistego,
• podstaw automatyzacji procesów produkcyjnych,
• podstaw eksploatacji układów automatyki i robotyki,
• systemów wizyjnych,
• ochrony własności intelektualnej i praw patentowych,
• zarządzania, w tym zarządzania jakością i działalnością gospodarczą.
[…]

Czytaj więcej

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź