PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

150

Studia
stacjonarne

90

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

2950

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• algebry i rachunku różniczkowego,
• chemii, fizyki,
• materiałoznawstwa, maszynoznawstwa,
• prawa gospodarczego, podstaw ekonomii, rachunku całkowego,
• procesów elektromagnetycznych, informatyki,
• projektowania inżynierskiego, procesów produkcyjnych,
• mechaniki i wytrzymałości materiałów,
• matematyki z elementami statystyki,
• elektrotechniki i elektroniki, logistki, socjologii,
• podstaw zarządzania i przedsiębiorczości, zarządzania produkcją i usługami,
• badań operacyjnych, metrologii, marketingu przemysłowego,
• rachunku kosztów dla inżynierów, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych,
• niezawodności systemów, projektowania i modelowania systemów produkcyjnych w klasie światowej,
• ochrony własności intelektualnej, ekologii i zarządzania środowiskowego,
• zarządzania jakością, sterowania procesami produkcyjnymi, zarządzania bezpieczeństwem, języka obcego

Absolwent Potrafi:
Wykorzystać wiedzę z wybranego zakresu inżynierii produkcji oraz nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu do efektywnej pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych, jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się wybranymi problemami inżynierii produkcji; jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagane są odpowiednie kompetencje a także wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.

Praktyki:
Praktyki dyplomowe trwają 4 tygodnie i odbywają się w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. nabycie umiejętności obserwacji i analizy zjawisk i procesów w organizacji, współdziałania w grupie oraz przejmowania roli zawodowych, syntetyzowania wniosków wyniesionych z praktyki i przedstawiania ich w formie pisemnej oraz poruszania się na rynku pracy i w środowisku zawodowym.

Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, Comarch, REOIL, Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak-Business”, SGS Poland, Stowarzyszenie Zarządców i Administratorów Nieruchomości, Polskie Centrum Mediacji, ML System, T-MONT Jerzy Grabski i Wspólnicy.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci studiów I stopnia mogą pracować jako:
• inżynier procesów produkcyjnych,
• inżynier wsparcia produkcji,
• inżynier procesów logistycznych,
• inżynier zapewnienia jakości,
• inżynier procesów biznesowych

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa wysokich technologii, przedsiębiorstwa przemysłowe, jednostki badawczo-rozwojowe, centra innowacji, własna firma. Wydział Zarządzania posiada wysoką kategorię naukową „A”. W innowacyjne badania angażowani są studenci, doktoranci i współpracujące z wydziałem przedsiębiorstwa, a ich wyniki prezentowane są na najważniejszych forach akademickich.

OKIEM KANDYDATA

Sky is the limit-kierunek studiów dla osób kreatywnych, które lubią wymyślać nowe rzeczy, widzą się w pracy z i dla ludzi i wiedzą, że proces produkcji zaczyna się dużo wcześniej niż na taśmie produkcyjnej. A każdy produkt potrzebuje reklamy. Absolwenci opuszczą uczelnie wyposażeni w specjalistyczną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Ponadto nauczą się zarządzania procesem produkcyjnym oraz koordynowania pracy zespołu.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź