PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

90

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• sieci Internet, sieci komórkowych, Wi-Fi, sieci operatorskich,
• systemów operacyjnych oraz języków programowania, w tym języków obiektowych i skryptowych,
• tworzenia stron WWW oraz pisania aplikacji webowych i sieciowych (również na smartfony),
• urządzeń sieciowych takich jak rutery, przełączniki i zapory ogniowe (firewalls),
• baz i centrów danych w sieci, wirtualizacji i chmur obliczeniowych,
• przetwarzania i przesyłania wszelkiego rodzaju danych: tekstu, dźwięku, filmów (również 3D),
• bezpieczeństwa sieci Internet i oferowanych w niej usług

Absolwent Potrafi:
• pisać, używając odpowiednich platform i środowisk programistycznych, własne aplikacje sieciowe, serwisy webowe oraz interaktywne strony WWW,
• tworzyć bazy danych i aplikacje na telefony mobilne (smartfony),
• rozwiązywać zadania programistyczne przy użyciu napisanych przez siebie algorytmów,
• konfigurować urządzenia sieciowe, takie jak rutery, przełączniki i zapory ogniowe (również sieci wirtualne),
• przeprowadzać symulacje komputerowe działania usług i transmisji danych w sieciach teleinformatycznych,
• projektować sieci komputerowe i systemy telekomunikacyjne, kablowe i bezprzewodowe, w tym sieci komórkowe i Wi-Fi,
• administrować systemami i sieciami teleinformatycznymi,
• przeprowadzać analizę ruchu danych (wideo, rozmowy telefoniczne, pliki) w sieci Internet,
• przetwarzać dane cyfrowe, grafikę i pliki wideo (również 3D),
• tworzyć zaawansowane projekty graficzne i gry komputerowe,
• testować bezpieczeństwo sieci komputerowych i urządzeń sieciowych oraz projektować stosowne systemy bezpieczeństwa

Praktyki:
Po III roku studiów studenci Teleinformatyki odbywają 4-tygodniowe praktyki w firmie z branży IT. Może to być firma zajmująca się pisaniem aplikacji sieciowych/webowych, tworzeniem oprogramowania dla urządzeń sieciowych, projektowaniem i planowaniem sieci, wytwarzaniem i konfiguracją sprzętu sieciowego, bądź też być operator sieci, dostawca usług sieciowych czy firma specjalizująca się w administracji sieci. Praktyki mogą zostać zrealizowane w firmie w Krakowie lub poza Krakowem, możliwe są również praktyki zagraniczne.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• programiści i projektanci oprogramowania,
• inżynierowie i testerzy urządzeń sieciowych,
• administratorzy sieci,
• specjaliści z dziedziny bezpieczeństwa,
• trenerzy i szkoleniowcy z zakresu rozwiązań IT,
• projektanci sieci,
• analitycy danych,
• projektanci grafiki i gier komputerowych,
• kierownicy projektów IT,
• właściciele start-upów

Miejsca Pracy:
Operatorzy sieci telekomunikacyjnych, firmy programistyczne, projektujące aplikacje informatyczne (sieciowe/webowe), dostawcy usług i producenci sprzętu sieciowego,firmy projektujące sieci teleinformatyczne, firmy szkoleniowe z zakresu technologii IT, niezależni konsultanci zajmujący się rozwiązaniami sieciowymi, instytuty badawcze i działy R&D firm teleinformatycznych, własne firmy. Popularnymi firmami wybieranymi przez absolwentów Teleinformatyki są: Akamai, Aptiv, Cisco, Comarch, Delphi, DreamLab, Ericsson, Google, IBM, Motorola, Nokia i Samsung. Absolwenci tego kierunku chętnie zakładają też własne firmy, na początku zazwyczaj jako innowacyjne start-upy specjalizujące się w nowoczesnych technologiach IT. Absolwenci Teleinformatyki nie mają żadnych problemów ze znalezieniem pracy, to raczej praca szuka ich! Większość studentów Teleinformatyki pracuje już na III roku studiów. Absolwenci tego kierunku są również świetnie przygotowani do prowadzenia badań, czy to w firmach nastawionych na innowacje, czy też w jednostkach badawczo-rozwojowych lub uniwersytetach.

OKIEM KANDYDATA

Marzysz o studiach, po których będziesz mieć zawód w ręce i od razu wejdziesz na rynek pracy, a może już teraz wiesz, że chcesz pracować w sieci komórkowej lub u dostawcy Internetu. Właśnie dla takich osób powstała teleinformatyka. Nauczysz się m.in. pisać własne aplikacje sieciowe, strony WWW, testować bezpieczeństwo sieci, czy wykorzystywać metody sztucznej inteligencji.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź