PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• nauk technicznych,
• nauk o materiałach półprzewodnikowych, a także z zakresu budowy i projektowania urządzeń mikroelektronicznych (mikroprocesorów, układów programowalnych, specjalizowanych układów scalonych),
• projektowania i programowania systemów wbudowanych, oraz systemów kontrolno-pomiarowych

Absolwent Potrafi:
• zaprojektować i przetestować system złożony z gotowych elementów mikroelektronicznych,
• zaprojektować prosty analogowy/cyfrowy układ scalony (np. mikroprocesor) o zadanych parametrach,
• napisać program na układ rekonfigurowany,
• napisać oprogramowanie dla systemu wbudowanego,
• zaprojektować i zaprogramować system kontrolno-pomiarowy,
• posługiwać się zaawansowanym oprogramowaniem wspomagającym realizację wymienionych punktów

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia oraz 4 tygodnie w czasie przerwy letniej po 1 semestrze studiów stacjonarnych II stopnia. Zakres praktyk obejmuje praktyczne aspekty projektowania i testowania różnego rodzaju urządzeń mikroelektronicznych. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in. Centrum Badawcze ABB, Delphi Poland, Motorola Solutions, Nokia Networks, Woodward Poland

OKIEM KANDYDATA

Codzienność bez elektroniki jest już niemożliwa, począwszy od pracy, spędzania czasu wolnego aż po ochronę zdrowia. Pod okiem ekspertów będziesz zdobywać wiedzę na temat miniaturowych urządzeń i systemów elektronicznych. Może to właśnie Ty stworzysz nowy sprzęt diagnostyczny dla medycyny.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź