PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

216

Studia
stacjonarne

96

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3000

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania w szczególności w zakresie:
• podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
• zagadnień z podstawowych przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
• podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i sterowania,
• budowy, projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych,
• układów mechanicznych, systemów wytwórczych, maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych,
• podstawowych właściwości materiałów inżynierskich obejmujących własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne,
• nowych materiałów stosowanych w budowie i eksploatacji maszyn,
• nowych metod projektowania w tym aplikacji wspierających projektowanie CAE,
• podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
• ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi:
• wykorzystać wiedzę z mechaniki, wytrzymałości do projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych,
• zaprojektować i skonstruować części maszyn, urządzeń i układów mechanicznych,
• korzystać z technik komputerowego wspomagania projektowania (CAE) w tym aplikacji do modelowania bryłowego i tworzenia dokumentacji technicznej (CAD), komputerowego wspomaganie wytwarzania (CAM), obliczeń numerycznych (MES, CFD) itp.
• planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski,
• wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
• stosować aparaturę pomiarową w zakresie inżynierii mechanicznej,
• pracować indywidualnie i w zespole,
• stosować wiedzę dotyczącą doboru procesów produkcyjnych oraz opracowywania dokumentacji związanej z przepływem produkcji

Praktyki
W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią wytwarzania

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
• inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
• inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
• inżynierowie w zakładach energetycznych,
• inżynierowie dozoru technicznego,
• specjaliści ds. eksploatacji maszyn, napraw i remontów

Miejsca Pracy:
• przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
• biura projektowe,
• firmy konsultingowe, konstrukcyjne i technologiczne,
• firmy związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
• jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
• jednostki akredytacyjne i atestujące oraz inne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej,
• jednostki naukowo−badawcze,
• zakłady górnicze oraz zakłady przeróbcze,
• własna działalność gospodarcza,
• elektrownie, elektrociepłownie, w działach energetycznych zakładów produkcyjnych.

Jak wskazują prowadzone badania, ponad 90% absolwentów tego kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów. Kierunek MiBM w latach 2014-2018 w rankingu PERSPEKTYW został wybrany najlepszym kierunkiem w swojej grupie. Kierunek MiBM uzyskał akredytacje zarówno Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych jak i Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

OKIEM KANDYDATA

Może to właśnie Ty opanujesz bunt maszyn. Majsterkowanie w garażu to już dla Ciebie za mało? Wiesz, że codzienność bez maszyn byłaby wręcz niemożliwa? Tym, co Cię wyróżnia, jest precyzja, dokładność, nie boisz się rozwiązywania skomplikowanych problemów? I właśnie takich ludzi szukamy.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź