PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

60

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• elementarnych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, w tym matematyki dyskretnej, statystyki oraz metod numerycznych, co stanowi niezbędną podstawę do modelowania i analizy procesów technologicznych oraz zjawisk przyrodniczych;
• projektowania algorytmów i tworzenia programów w rozmaitych językach i środowiskach programowania, przy wykorzystaniu znajomości budowy i działania komputerów oraz metod inżynierii oprogramowania;
• modelowania i symulacji złożonych procesów technologicznych oraz zjawisk obserwowanych w naturze, z uwzględnieniem takich technik jak: algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, sieci neuronowe, systemy agentowe i wiele innych technik inspirowanych procesami z zakresu biologii lub nauk humanistycznych;
• technologii baz danych, metod grafiki komputerowej i wizualizacji danych, administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi

Absolwent Potrafi:
• tworzyć i analizować modele matematyczne oraz zaawansowane algorytmy i metody obliczeniowe, projektować systemy informatyczne;
• programować, w różnych językach programowania, na różne platformy sprzętowe, w różnych środowiskach wytwarzania oprogramowania, zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania;
• konfigurować sprzęt i oprogramowanie, administrować systemami informatycznymi;
• wykorzystywać systemy informatyczne, w tym komercyjne, do twórczego rozwiązywania problemów, współpracować ze specjalistami z innych dziedzin;
• oceniać możliwe błędy wyników zwracanych przez systemy informatyczne;
• tworzyć oprogramowanie analizujące i prezentujące wyniki obliczeń

Praktyki:
• Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia.
• Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH.
• Nadrzędnym celem praktyk jest uzupełnienie kompetencji w zakresie pracy zespołowej oraz zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców. Praktyki pozwalają nabrać doświadczenia w zakresie wytwarzania oprogramowania lub stosowania istniejących narzędzi obliczeniowych, włączając zdobycie umiejętności szacowania czasu potrzebnego na realizację poszczególnych zleceń pracodawców oraz właściwej dokumentacji swojej pracy pod kątem dalszego wykorzystania w przedsiębiorstwie.
• Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic

Perspektywy Zawodowe:
• Absolwentka/absolwent kierunku „Inżynieria obliczeniowa” jest wszechstronnie przygotowana/y do uczestnictwa w zespołach zajmujących się stosowaniem metod obliczeniowych w rozmaitych dziedzinach nauki i techniki, w szczególności pełniąc role wymagające zaawansowanej wiedzy informatycznej, w tym umiejętności tworzenia modeli obliczeniowych oraz właściwej oceny wyników proponowanych przez systemy informatyczne pod kątem ich poprawności, a także zgodności z rzeczywistymi zjawiskami i procesami.
• Może pracować jako administrator systemów i oprogramowania, w szczególności dzięki umiejętności modyfikowania sposobów działania systemów informatycznych poprzez modyfikacje samych systemów lub ich konfiguracji.
• Jest przygotowana/przygotowany do podjęcia pracy jako wysoko wykwalifikowany programista w dowolnych firmach i przedsiębiorstwach korzystających z rozwiązań IT

Miejsca Pracy:
• Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i produkcją oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych narzędzi obliczeń inżynierskich i naukowych (np. CAD, CAM, CAID, MES).
• Przedsiębiorstwa funkcjonujące w różnych obszarach przemysłu, które potrzebują wsparcia w zakresie komputerowej analizy procesów technologicznych, optymalizacji konstrukcji, cyfrowego prototypownia oraz wizualizacji.
• Laboratoria badawcze i jednostki naukowe prowadzące działalność wymagającą analizy zjawisk o złożonych modelach obliczeniowych.
• Niezależni konsultanci istniejących rozwiązań komercyjnych w zakresie architektur sprzętowych wysokiej wydajności oraz modelowania złożonych systemów z rożnych dziedzin nauki i techniki.
• Wszelkie firmy zatrudniające wysoko kwalifikowanych programistów i administratorów systemów komputerowych

OKIEM KANDYDATA

Twoje myślenie wykracza poza schematy? Interesujesz się i czerpiesz wiedzę z różnych dziedzin nauki m.in. matematyki czy informatyki? Możesz studiować na kierunku, który będziesz mógł do nich dostosować. Pozwoli to na wyjście poza zakres tradycyjnych metod numerycznych, w kierunku takich metod jak: sztuczna inteligencja, algorytmy ewolucyjne, automaty komórkowe, sieci neuronowe, systemy agentowe, sztuczne systemy immunologiczne czy wiele innych technik inspirowanych procesami z zakresu biologii lub nauk humanistycznych. Na podstawie zebranych danych będziesz skutecznie oceniać proponowane przez systemy informatyczne rozwiązania, modyfikować je i konfigurować.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź