PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Geografia

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

30

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• matematyki, fizyki, mechaniki i chemii niezbędną do zastosowania w analizie podstawowych problemów technologii materiałowych i zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w nauce o materiałach,
• doboru i kształtowania materiałów, a w szczególności metali i stopów metali, a także wybranych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych,
• stosowanych technik wytwarzania materiałów metalicznych oraz najnowszych trendów rozwojowych metali nieżelaznych,
• zasad działania urządzeń i metod wykorzystywanych do badania struktury i mikrostruktury materiałów, a także właściwości mechanicznych i fizycznych,
• kształtowania mikrostruktury i właściwości materiałów przy zastosowaniu różnych technologii,
• podstaw zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także prawa patentowego i ochrony własności intelektualnej

Absolwent Potrafi:
• rozwiązywać podstawowe problemy inżynierskie z zakresu inżynierii materiałowej, tj. naukowych podstaw budowy materii, badania procesów powstawania ciał stałych oraz kształtowania ich struktury, poszukiwania relacji pomiędzy właściwościami i strukturą materiałów w stanie stałym oraz pomiędzy strukturą i wytwarzaniem tych materiałów, aż po optymalny dobór materiału do dedykowanych zastosowań w oparciu o pozyskaną wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i mechaniki,
• korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające projektowanie i wytwarzanie półwyrobów i wyrobów na bazie metali nieżelaznych z wykorzystaniem technologii ich syntezy (odlewanie, metalurgia proszków) i przetwarzania (przeróbki plastycznej na gorąco i na zimno: procesy wyciskania, kucia, walcowania, ciągnienia i tłoczenia) oraz nanotechnologii, obróbki cieplnej i chemicznej w celu efektywnego kształtowania właściwości objętościowych i powierzchniowych materiałów,
• posługiwać się specjalistyczną aparaturą do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich,
• przygotować materiał do badania mikrostruktury oraz właściwości mechanicznych, a także przeprowadzić obserwacje mikrostruktury przy wykorzystaniu podstawowych technik badawczych oraz pomiary podstawowych właściwości mechanicznych metali i stopów metali i wybranych materiałów konstrukcyjnych, a także ocenić przydatność poszczególnych metod badawczych do określenia struktury, mikrostruktury i właściwości materiałów inżynierskich,
• posługiwać się narzędziami informatycznymi i wykorzystać je do wizualizacji i przetwarzania danych doświadczalnych,
• dokonać analizy właściwości i doboru materiałów do zastosowań technicznych,
• przeprowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu wytwarzania materiałów inżynierskich na ich mikrostrukturę i właściwości

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają minimum 4 tygodnie i realizowane są po szóstym semestrze studiów. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie technologii wytwarzania wybranych półwyrobów i wyrobów na bazie metali nieżelaznych, metod ich badania oraz struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Studenci często realizują także praktyki nieobowiązkowe, do czego wydział zachęca i pomaga w załatwieniu niezbędnych formalności. Studenci realizują praktyki w ponad 70 firmach i instytutach badawczych w całej Polsce, a najczęściej wybieranymi zakładami są: TELE-FONIKA Kable, KGH Polska Miedź, Walcownia Metali Dziedzice, Hutmen, Aluminium Konin, Okręgowy Urząd Probierczy, Instytut Odlewnictwa, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Grupa Kęty, CAN-PACK, Valeo, APTIV, Alpha Technology.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie technologii wytwarzania konstrukcyjnych i funkcjonalnych materiałów metalicznych oraz ich doboru do zastosowań w przemyśle:
• transportowym,
• elektronicznym,
• budownictwie,
• medycynie i ochronie środowiska,
• eksperci w zakresie kształtowania mikrostruktury i własności technologicznych materiałów metalicznych metodami obróbki cieplno-mechanicznej i fizyko-chemicznej tak, aby poprawiać właściwości użytkowe produktów,
• projektanci nowych materiałów i zaawansowanych technologii materiałowych,
• specjaliści ds. obsługi nowoczesnych urządzeń do wytwarzania materiałów inżynierskich oraz zaawansowanych urządzeń do badania mikrostruktury, struktury i własności mechanicznych materiałów

Miejsca Pracy:
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w:
• w innowacyjnych, nastawionych na rozwój organizacjach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie,
• w jednostkach naukowych i badawczych,
• w centrach transferu technologii, działających w obszarze inżynierii materiałowej,
• w biurach projektowych i doradczych,
• w laboratoriach badawczych,
• w jednostkach naukowo-dydaktycznych,
• w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.
• jako niezależny konsultant w zakresie projektowania materiałów konstrukcyjnych, technologii i urządzeń,
• absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie problematyki związanej z materiałami inżynierskimi, a w szczególności metalami i stopami metali nieżelaznych oraz z projektowaniem i wytwarzaniem materiałów konstrukcyjnych do różnych zastosowań.

OKIEM KANDYDATA

Stoisz przed wyborem medycyna czy inżynieria, obie te dziedziny Cię interesują? Inżynieria Metali Niezależnych da Ci wiedzę z zakresu projektowania i wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych. Ze względu na swoją wytrzymałość i jednoczesną lekkość oraz estetyczny wygląd mają szerokie zastosowanie m.in. do wytwarzania narzędzi lekarskich czy implantów kości.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź