PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

36

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• podstawowych zagadnień z przedmiotów ogólnych (matematyka, fizyka, chemia, informatyka),
• podstawowych zagadnień z przedmiotów technicznych tj. grafiki inżynierskiej, mechaniki, wytrzymałości elementów maszyn, konstrukcji maszyn, mechaniki płynów, termodynamiki,
• budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
• posiada znajomość zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn oraz prac wspomagających projektowanie maszyn,
• nauk o materiałach inżynierskich metalowych, ceramicznych, z tworzyw sztucznych i kompozytowych,
• podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania, w tym zarządzania jakością, bezpieczeństwem,
• ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii

Absolwent Kierunku Potrafi:
• dokonać doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań, technologii wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów,
• jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z eksploatatorami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
• formułować racjonalne wnioski dotyczące stosowania materiałów inżynierskich w różnych produktach,
• posiada umiejętności korzystania z informacji technicznej,
• wykorzystać narzędzia informatyczne do analizy i przetwarzania danych,
• pracować indywidualnie i w zespole

Praktyki:
W ramach studiów I-o stopnia student ma obowiązek odbyć 4 tygodniową praktykę zawodową, którą realizuje w trakcie letniej przerwy w 6 semestrze studiów. Każdy student realizuje praktykę indywidualnie w wybranym przez siebie zakładzie, którego działalność związana jest z inżynierią mechaniczną, inżynierią materiałową, inżynierią wytwarzania. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje Wydział należą m.in. KGHM Polska Miedź, PZL Sp. z o.o., KHW S.A., Tauron S.A., WOLFRAM, CDM Smith Sp. z o.o., EMT-Systems Sp. z o.o., KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o., Valmet Automation Sp. z o.o., FTT Stomil Wolbrom S.A, SIGNALCO LTD, Sandvik Polska sp. z o.o., UDT, TDT, National Instruments

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci i konstruktorzy maszyn i urządzeń,
• inżynierowie w zakładach produkcyjnych,
• kontrolerzy jakości w działach produkcyjnych,
• inżynierowie odpowiedzialni za planowanie zamówień w procesie produkcji,
• inżynier (np. główny inżynier w zakładzie, inżynier ds. produktu, ds. testów, ds. walidacji),
• konsultanci w zakresie doboru materiałów konstrukcyjnych

Miejsca Pracy:
• przedsiębiorstwa przemysłowe (także małe i średnie) oraz inne zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn,
• jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne oraz związane z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
• jednostki badawczo-rozwojowe przemysłu, jednostki doradcze oraz przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania,
• firmy konsultingowe,
• jednostki odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów,
• jednostki akredytacyjne i atestujące oraz inne wymagające wiedzy technicznej i informatycznej,
• jednostki naukowo-badawcze,
• własna działalności gospodarcza.
„Inżynieria mechaniczna i materiałowa” to studia międzykierunkowe spełniające standardy kształcenia na kierunkach „Mechanika i Budowa Maszyn” oraz „Inżynieria Materiałowa” kształcące mechaników posiadających szeroką wiedzę z zakresu przetwórstwa i zastosowań nowoczesnych materiałów, tak metalicznych, jak również szeroko rozumianych tworzyw sztucznych, czy kompozytów. Studia prowadzone są przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki oraz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Wydział Metali Nieżelaznych, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH. W ramach kierunku kształceni są inżynierowie mechanicy o znacznie rozszerzonej wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej.

OKIEM KANDYDATA

Jesteś tradycjonalistą i takiej poszukujesz dla siebie ścieżki rozwoju? Widzisz się w przemyśle konwencjonalnym, tworząc maszyny różnego rodzaju i przeznaczenia? Wybierając IMiM nauczysz się projektować, konstruować i eksploatować maszyny, a także stosować nowoczesne materiały: metaliczne, jak również szeroko rozumiane tworzywa sztuczne, czy kompozyty.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź