PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

90

Studia
stacjonarne

20

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

8

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3950

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Inżynierii produkcji i jakości w przemyśle, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu, nauk matematyczno-technicznych oraz nauk o Ziemi, projektowania systemów zarządzania, w tym przede wszystkim zarządzania procesowego, rozwiązywania zagadnień problemowych za pomocą metod i technik inżynierskich, projektowania nowych i nadzorowania istniejących systemów produkcyjnych, rachunkowości finansowej i zarządczej wspomaganej przez systemy informatyczne, współczesnego zarządzania projektowego, zarządzania kosztami, finansami, kapitałem i przedsiębiorstwem, doboru i szkolenia personelu, szeroko pojętego marketingu i logistyki

Absolwent Potrafi:
Analizować proces produkcyjny z wykorzystaniem metod i technik inżynierskich w celu jego optymalizacji i prowadzić go w ujęciu zasad ciągłego doskonalenia, świadczyć doradztwo techniczne i organizacyjne w zakresie inżynierii produkcji oraz inżynierii jakości w przemyśle, być menadżerem w przedsiębiorstwie, zarządzać procesami produkcyjnymi, z uwzględnieniem oddziaływania tych procesów na wyniki finansowe firmy, posługiwać się aktualnym oprogramowaniem komputerowym wykorzystywanym w przedsiębiorstwach do celów projektowych, finansowych i organizacyjnych, wykorzystywać współczesne narzędzia do zarządzania projektami, projektować nowe systemy produkcyjne, samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, jest przygotowany do pracy zespołowej dzięki pracy w kole naukowym, które w 2016 roku zajęło II miejsce wśród wszystkich kół naukowych AGH, będąc również krakowskim oddziałem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Inżynierii Produkcji (ESTIEM)

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych oraz na 7 semestrze studiów niestacjonarnych I stopnia. Obok nich koło naukowe organizuje coroczne wyjazdy technologiczne do co najmniej 15 przedsiębiorstw produkcyjnych, realizując w ten sposób dodatkowe 2 tygodnie nieobowiązkowych praktyk studenckich. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie metod produkcji, zarządzania, procedur organizacji pracy, controllingu procesów, organizacji i zarządzania systemami bezpieczeństwa i higieny pracy. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. PGG, JSW, KGHM, Fasing, Shell-Polska, Maspex, Telefonika, EXME Berger Group, Famur, Comarch, Sage, Capgemini Polska, PricewaterhouseCoopers BWI, Nidec Motors&Actuators, MAN Bus and Trucks, Delphi Poland, ISS Wawrzaszek, Bosch Polska, Siemens Poland, Deloitte, Sitech Polska, ABB, State Street Lean Action, Luqam, Mostostal, TUV Nord Polska

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako: inżynierowie produkcji, kadra zarządzająca wyższego i niższego szczebla, menadżerowie, specjaliści ds. BHP, logistycy, doradcy finansowi, audytorzy, kierownicy projektów, planiści, specjaliści ds. controllingu, specjaliści ds. produkcji, specjaliści ds. zarządzania jakością, specjaliści ds. CSR, specjaliści ds. Lean Managementu, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. zarządzania środowiskowego, inżynierowie procesu, inżynierowie produktu, kierownicy produktu, inspektorzy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa produkcyjne, przedsiębiorstwa usługowe, jednostki projektowe i doradcze, jednostki gospodarcze i administracyjne, jednostki zajmujące się upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii produkcji, organizacji i zarządzania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierunek „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” uzyskał III miejsce w Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy”. Jak wskazują prowadzone badania ponad 94,4% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu roku od ukończenia studiów.

OKIEM KANDYDATA

Zaprojektuj i ukształtuj świat wokół siebie. Studia pierwszego stopnia nauczą Cię jak zaprojektować produkt czy prosty proces produkcji. Otrzymasz narzędzia do jego optymalizacji, bez nadmiaru ludzi i zasobów w bezpiecznym dla wszystkich środowisku.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź