PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Język obcy

Język polski

Wiedza o społeczeństwie

LICZBA MIEJSC

72

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

6

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

LICENCJAT

Opis Kierunku

Informatyka społeczna to kierunek studiów o profilu praktycznym.

Absolwent kierunku posiada wiedzę z zakresu:

– nauk społecznych (socjologia, psychologia),
– informatyki,
– pozyskiwania danych, na podstawie których można badać zjawiska i procesy społeczne oraz kulturowe, a także projektować nowoczesne i ergonomiczne systemy informatyczne,
– wielowymiarowych relacji pomiędzy człowiekiem a komputerem (ang. human-computer interaction),
– funkcjonowania mózgu człowieka w środowisku nowych technologii oraz poznawczego przetwarzania informacji.

Absolwent potrafi:

– korzystać z zaawansowanych technik odkrywania wiedzy z baz danych (data analytics, data mining, big data, machine learning, predictive analysis),
– projektować produkty interaktywne w taki sposób, aby były najkorzystniej odbierane przez użytkowników oraz wspomagały zaawansowaną analizę, wyszukiwanie i gromadzenie danych, – analizować interfejsy i produkty interaktywne pod kątem ich użyteczności.

Praktyki:

Praktyki dotyczą zagadnień związanych z data mining lub user experience design. Zadania wykonywane przez studentów w ramach praktyk obejmować będą m.in.: zbieranie wymagań dotyczących aplikacji, systemu, witryny internetowej, projektowanie makiet UX, zorientowane na użytkownika projektowanie graficzne, testy użyteczności, pozyskiwanie danych źródłowych (komputerowa ekstrakcja, wykorzystanie agregatorów), analizę, modelowanie i wizualizację danych. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział, należą m.in.: Synerise, Opcom, IAB Polska, Microsoft, Krakowski Park Technologiczny, BFirst.Tech.

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: ad traffic manager, analityk compliance, analityk systemów komputerowych, brand manager, broker informacji, content manager, copywriter, data analyst, e-commerce manager, graphics designer, information architect, innovation designer, new media designer, product owner, seo specialist, social media manager, software developer, specjalista ds. marketingu internetowego, specjalista ds. użyteczności, strategy planner, traffic manager, trendsetter, user experience designer, user interface developer, webmaster.

Miejsca pracy:

Firmy zajmujące się badaniami rynku, agencje marketingu elektronicznego, usługi IT, sektor ICT, telekomunikacja, bankowość, E-commerce, media, firmy zajmujące się big data.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź