PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Geografia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

45

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
• nowoczesnych technologii geoinformatycznych, tj. systemów informacji przestrzennej, przestrzennych baz danych, teledetekcji, modelowania geodynamicznego, systemów planowania przestrzennego,
• systemów nawigacji satelitarnej itp.; nauk o Ziemi, tj. geologii, geofizyki, inżynierii i ochrony środowiska; akwizycji, analizy, wizualizacji i modelowania danych przestrzennych oraz środowiskowych;
• aktualnych trendów i technologii IT ze szczególnym uwzględnieniem: algorytmiki, nowoczesnych metod programowania, metod numerycznych oraz ich zastosowań, baz danych oraz przestrzennych baz danych,
• tworzenia nowoczesnych aplikacji informatycznych (w tym mobilnych i webowych), systemów wizualizacji danych i grafiki komputerowej, projektowania i obsługi komputerowych systemów pomiarowych, metod przetwarzania,
• analizy i interpretacji danych pomiarowych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence), eksploracji wiedzy (Data Mining) i uczenia maszynowego

Absolwent Potrafi:
• wykorzystywać specjalistyczne narzędzia geoinformatyczne do opisu danych; projektować, tworzyć i zarządzać bazami danych dla potrzeb informacji przestrzennych, w tym informacji środowiskowych;
• projektować i wykonywać analizę danych przestrzennych (w tym radarowych, lotniczych i satelitarnych); korzystać z nowoczesnych narzędzi programistycznych w procesie tworzenia oprogramowania komputerowego;
• wykonywać analizę danych z wykorzystaniem metod, Big Data, Data Science, sztucznej inteligencji oraz eksploracji danych i uczenia maszynowego;
• wykorzystywać i zarządzać Systemami Informacji Geograficznej (GIS): wykonywać analizy danych przestrzennych i środowiskowych;
• przygotować dokumentację techniczną dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku w języku polskim oraz angielskim

Praktyki:
Praktyki zawodowe na I stopniu studiów trwają 4 tygodnie. Mogą one być realizowane w kilku etapach, jednak ich zaliczenie przypada w szóstym semestrze studiów. Praktyki odbywają się w firmach i urzędach prowadzących działalność zgodną z zakresem kształcenia na kierunku Geoinformatyka. Są to jednostki zajmujące się tworzeniem systemów informacji przestrzennej, modelowaniem procesów środowiskowych, analizą i przetwarzaniem danych z dziedziny nauk o Ziemi, projektowaniem i obsługą środowiskowych systemów pomiarowych, wykonywaniem geoportali, aplikacji lokalizacyjnych i nawigacyjnych. Do najważniejszych przedsiębiorstw, w których studenci będą mogli realizować praktyki należą: 3Deling, Esri Polska, Geomind, Geopartner, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie, Progea, Satim, Starostwo Powiatowe w Krakowie, Tatrzański Park Narodowy, Urząd Miasta Krakowa

Perspektywy Zawodowe:
projektanci, twórcy i użytkownicy oprogramowania, a szczególnie oprogramowania dedykowanego dla geologii, geofizyki, geodezji, inżynierii i ochrony środowiska itp.;
• programiści i użytkownicy baz danych, a szczególnie środowiskowych baz danych; projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS, aplikacji nawigacyjnych
i lokalizacyjnych;
• analitycy i specjaliści do spraw informacji, a szczególnie informacji geoprzestrzennych

OKIEM KANDYDATA

Coś więcej niż Google Maps. Wyspecjalizowana informatyka zajmująca się przetwarzaniem i przechowywaniem, publikowaniem informacji przestrzennych. W toku studiów dowiesz się jak zarządzać przestrzenią miejska, żeby była bardziej przyjazna. Na co zwrócić uwagę przy planowaniu budowy szkoły czy supermarketu, czy też jak w życiu codziennym w sposób nieuświadomiony korzystamy z narzędzi geoinformatycznych.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź