PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

120

Studia
stacjonarne

60

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

liczba semestrów

9

Opłata rekrutacyjna

85

pln

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

3000

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER
INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• elektrotechniki, elektroenergetyki, metrologii elektrycznej i nieelektrycznej,
• energoelektroniki i napędu elektrycznego,
• techniki wysokich napięć, sieci elektrycznych,
• energetyki odnawialnej, maszyn elektrycznych,
• podstaw modelowania i komputerowych badań symulacyjnych,
• podstaw programowania sterowników PLC, mikroprocesorów i układów FPGA,
• jakości energii elektrycznej i automatyki budynkowej, elektrotermii,
• techniki oświetleniowej, podstaw teorii sterowania, oraz metod numerycznych.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem, testowaniem i realizacją pomiarów systemów generowania, eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej, a także realizacji pomiarów i analizy sygnałów. Praktyka umożliwia poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku zbliżonym do przyszłego miejsca pracy absolwenta, zdobycie doświadczenia poprzez realizację zadań praktycznych (pod nadzorem osoby upoważnionej), zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. Centrum Badawcze ABB, Delphi Poland.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako:
• projektanci i inżynierowie zarządzający systemami generacji,
• eksploatacji i przesyłu energii elektrycznej oraz zaawansowanymi systemami pomiarowymi, programiści PLC, mikroprocesorów i układów FPGA.
Absolwenci mogą uzyskiwać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – zarówno w ograniczonym zakresie jak i bez ograniczeń (Rozporządzenie MIiR z 11.09.2014).

Miejsca Pracy:
Przemysł elektrotechniczny, elektroenergetyka, energetyka odnawialna i konwencjonalna, biura projektowe, ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady produkcyjne przemysłu samochodowego, ośrodki opracowujące i testujące oprogramowanie implementowane w systemach pomiarowych i sterujących pojazdami samochodowymi oraz w systemach wspomagających kierowcę, hutnictwo, górnictwo, zakłady produkujące unikatową aparaturę pomiarową, laboratoria badawcze o charakterze technicznym, jak też biologicznym i biomedycznym, oraz wszystkie obszary przedsiębiorczości.Jak wskazują prowadzone badania, ponad 90% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu pół roku od ukończenia studiów.

OKIEM KANDYDATA

Studia dla wszystkich zainteresowanych zjawiskami fizycznymi, którzy chcą się nauczyć wytwarzać „pioruny”, niestraszne im obwody elektryczne czy transformatory. To nie tylko nauka o tym jak wytworzyć i dystrybuować energię elektryczną, to także energetyka odnawialna, inteligentne budynki i wyznaczanie nowych ścieżek rozwoju.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź