PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Matematyka

Fizyka

Chemia

Informatyka

Biologia

Język obcy

Przedmiot GłównyG2 - Technik

Posiadasz dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika?

Sprawdź, jakie kwalifikacje zawodowe są uwzględniane dla tego kierunku w elemencie G2.

 

Sprawdź

LICZBA MIEJSC

48

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Inżynierii materiałowej oraz inżynierii wytwarzania,w szczególności w zakresie:
• procesów wytwarzania oraz przetwarzania materiałów,
• kształtowania struktury i własności materiałów,
• przeróbki plastycznej metali,
• obróbki wykończeniowej, spajania,

Cięcia i łączenia materiałów, informatyki, w szczególności w zakresie:
• programowania strukturalnego i obiektowego,
• projektowania systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia aplikacji internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne,
• tworzenia interfejsów graficznych dla systemów komputerowych,
• projektowania,
• wdrażania i administrowania systemami sieciowymi,
• pedagogiki,
• psychologii,
• zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu,
• administracji gospodarczej oraz w sektorze szkoleń i edukacji.

Absolwent Potrafi:
Absolwent studiów I stopnia potrafi:
• dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania rozwiązań z obszaru inżynierii materiałowej oraz potrafi zaplanować i rozwiązać proste problemy z zakresu inżynierii materiałowej z uwzględnieniem doboru właściwych materiałów,
• projektować procesy technologiczne z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa oraz ekonomicznych,
• oszacować aspekty ekonomiczne przyjętych rozwiązań technicznych,
• ocenić przydatność rutynowych metod badania materiałów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia,
• przygotować opracowanie dotyczące zagadnień technicznych,
• stosować metody grafiki inżynierskiej,
• posługiwać się komputerowymi programami aplikacyjnymi i korzystać z baz danych,
• programować z wykorzystaniem strukturalnych i obiektowych języków programowania, zaprojektować i zaimplementować system komputerowy ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji webowych,
• zaprojektować i utworzyć interfejs graficzny dla systemu komputerowego,
• tworzyć wizualizacje i animacje z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, administrować systemami sieciowymi, potrafi zaplanować i przeprowadzić proces dydaktyczny (szkolenie) z zakresu techniki i informatyki.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 6 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie zakładzie/przedsiębiorstwie. Praktyki studentów mogą być realizowane w krajowych i zagranicznych zakładach/przedsiębiorstwach przemysłowych, instytucjach publicznych i niepublicznych, których charakter działań związany jest z kierunkiem odbywanych studiów. Praktyki mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych AGH. Na studiach II stopnia student odbywa praktykę dyplomową związaną z realizacją pracy magisterskiej. Ponadto studenci odbywają na 3 semestrze studiów 30 godzinną praktykę psychologiczno-pedagogiczną oraz na 6 semestrze praktykę pedagogiczną (180 godzin). Do najważniejszych firm, z którymi w ramach organizacji praktyk współpracuje wydział należą m.in. ArcelorMittal Poland, KGHM Polska Miedź, CELSA GROUP, Toyota Motor Manufacturing Poland, CMC Zawiercie, a także instytuty badawcze: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach, ABB, Silvermedia, Asseco Poland, Comarch oraz Macrologic.

Perspektywy Zawodowe:
Absolwenci kierunku mogą pracować jako specjaliści w zakresie:
• inżynierii materiałowej oraz technologii wytwarzania,
• administratorzy systemów komputerowych,
• programiści,
• inżynierzy oprogramowania,
• administratorzy baz danych,
• webmasterzy,
• graficy komputerowi
• projektanci CAD/CAM,
Profesjonalnie przygotowani szkoleniowcy w obszarze szkoleń z zakresu wybranych obszarów techniki jak i informatyki, program studiów spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN.

Miejsca Pracy:
Przedsiębiorstwa zajmujące się procesami wytwarzania i kształtowania materiałów inżynierskich (np. odlewnie, stalownie, zakłady przeróbki plastycznej), przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem i konstruowaniem materiałów i procesów (np. laboratoria techniczne i badawcze, firmy projektowe, zakłady obróbki precyzyjnej), w działach wsparcia informatycznego i projektowania inżynierskiego w wielu branżach, np. w kontroli jakości, działach sprzedaży i zaopatrzenia, marketingu itp., ze szczególnym uwzględnieniem firm działających w obszarze wytwarzania i przetwórstwa metali, w firmach informatycznych zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem aplikacji i systemów internetowych, w firmach działających w obszarze handlu elektronicznego i e-usług, w działach zajmujących się promocją i marketingiem firm w Internecie, instytucjach i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów, firmach szkoleniowych i szkołach kształcących w zakresie poznanych zagadnień technicznych i informatycznych (uwzględniając również szkolnictwo publiczne). Jak wskazują wyniki badań losów zawodowych absolwentów kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna, prowadzonych przez Centrum Karier AGH, około 55% absolwentów niniejszego kierunku znajduje pracę w czasie poniżej 1 miesiąca, a 90% absolwentów znajduje pracę w ciągu 6 miesięcy. Program studiów na kierunku ETI, spełnia wszystkie standardy kształcenia nauczycieli wyznaczone przez rozporządzenie MEN.

OKIEM KANDYDATA

Jesteś kreatywny, dociekliwy i nie lubisz ograniczeń, a swoją przyszłość widzisz w świecie technologii? Dodatkowo lubisz się uczyć i dzielić się wiedzą? Wszystko to umożliwią studia, podczas których nauczysz się planować procesy technologiczne, przeprowadzić proces badawczy, a także pracować na różnych źródłach danych.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź