WAGI PUNKTÓW

5

W E

Egzamin wstępny

5

W S

Średnia
ze studiów

LICZBA MIEJSC

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

30

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Zimowa

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

liczba semestrów

3

Opłata rekrutacyjna

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

100

pln

Opłaty za semestr

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

0

pln

Wymagany tytuł

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

INŻYNIER

Uzyskiwany tytuł

Rekrutacja Zimowa

Studia
stacjonarne

MAGISTER INŻYNIER

Opis kierunku

Opis kierunku:

Studia na drugim stopniu kierunku Chemia Budowlana to atrakcyjna oferta dla osób zainteresowanych karierą w obszarze dynamicznie rozwijającego się przemysłu materiałów budowlanych. Dzięki zaawansowanym kursom z chemii, inżynierii i technologii, Absolwenci zdobywają nie tylko wiedzę potrzebną do pracy, ale także umiejętność ciągłego rozwoju. W obliczu współczesnych zmian społeczno-politycznych, szczególnie związanych z ochroną środowiska, specjaliści z tej dziedziny są kluczowi dla „Zielonej rewolucji”.

Niezwykle istotne jest, że branża materiałów budowlanych stanowi największy sektor w dziedzinie materiałów, oferujący rozległe perspektywy zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą.

Duży udział przedmiotów obieralnych w programie studiów pozwala na ukierunkowanie kształcenia w stronę wybranych grup materiałów budowlanych. Jest to szczególnie interesujące dla studentów o sprecyzowanych planach zawodowych.

Osoby kończące studia na kierunku Chemia budowlana mają pogłębioną wiedzę w zakresie chemii, inżynierii i technologii materiałów budowlanych. Znają główne grupy materiałów budowlanych i potrafią dobrać odpowiedni materiał do konkretnego zastosowania. Rozumieją zależności pomiędzy sposobem otrzymywania materiałów, ich budowę wewnętrzną oraz właściwościami materiałowymi. Ich umiejętność zrozumienia procesów chemicznych jak i fizycznych w zachodzących materiałach i otoczeniu sprawia, że są elastyczni w wyborze ścieżki zawodowej. Umiejętności Absolwentów II stopnia kierunku Chemia budowlana odpowiadają na oczekiwania współczesnego, dynamicznego, szybko zmieniającego się rynku pracy.

 

Perspektywy zawodowe:

Absolwenci kierunku Chemia Budowlana mają szerokie perspektywy zawodowe w całym przemyśle materiałów budowlanych. Mogą pracować zarówno zakładach produkcyjnych (cementownie, betoniarnie, fabryki materiałów wykończeniowych, izolacyjnych,  itp.) jak i przedsiębiorstwach budowlanych, które potrzebują specjalistów do całościowej obsługi zamówień i przetargów związanych z materiałami budowlanymi. Dzięki solidnej wiedzy podstawowej i zrozumieniu procesów chemicznych, Absolwenci mogą także znaleźć zatrudnienie w centrach badawczych oraz specjalistycznych laboratoriach materiałowych.

Już dziś zapisz się na kierunek Chemia Budowlana II stopnia  – zdobądź specjalistyczne wykształcenie i szerokie perspektywy na przyszłość!

Może się przydać

Jesteś absolwentem AGH tego kierunku? Sprawdź czy wynik egzaminu kierunkowego może być podstawą wyliczenia składnika E wskaźnika rekrutacji.

Zapoznaj się też z zagadnieniami na egzamin wstępny i zasadami kwalifikacji na specjalności/ ścieżki dyplomowania

Sprawdź