PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

LICZBA MIEJSC

250

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:
• matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę, elementy matematyki dyskretnej,
• fizyki, obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm, fizykę jądrową oraz fizykę ciała stałego,
• podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej,
• podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych,
• wybranych języków i technik programowania,
• inżynierii oprogramowania, w tym projektowania i testowania systemów,
• technik i narzędzi implementacyjnych uwzględniających wybrane aspekty budowy oprogramowania, w szczególności systemów baz danych, aplikacji działających w środowiskach sieciowych i budowy interfejsu użytkownika.
• systemów operacyjnych oraz sieci komputerowych, z uwzględnieniem problematyki administracji i bezpieczeństwa,
• architektury komputerów i systemów komputerowych oraz cyklu życia systemów komputerowych,
• technik i zastosowań inżynierskich metod obliczeniowych oraz zagadnień sztucznej inteligencji,
• zasad działania elementów elektronicznych, analogowych i cyfrowych układów elektronicznych oraz konstruowania układów cyfrowych,
• architektury i oprogramowania systemów mikroprocesorowych i systemów wbudowanych,
• analizy wymagań i walidacji oprogramowania, jak również zarządzania projektami oraz wdrażania systemów informatycznych,
• ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Studenci kierunku Informatyka kontynuują studia na kierunku Informatyka – specjalność Wytwarzanie oprogramowania.

OKIEM KANDYDATA

Wybór Informatyki na AGH (przez wielu uważanej za najlepszą w Polsce) jest naturalną ścieżką dydaktyczną dla utalentowanych osób pasjonujących się programowaniem, systemami i sieciami komputerowymi, czy też sztuczną inteligencją. Jest to również najskuteczniejsza i najkrótsza droga prowadząca do najlepszych firm informatycznych światowego formatu. A tym samym długoterminowa inwestycja w przyszłość.

Kierunek Informatyka uzyskał akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych KAUT – Akredytacja po europejsku EUR-ACE® Label. Czytaj więcej.

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

 

Sprawdź