PRZEDMIOT GŁÓWNY


MATURA

Matematyka

Fizyka

Informatyka

Matematyka

LICZBA MIEJSC

84

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

0

Studia
stacjonarne

0

Studia
niestacjonarne

Rekrutacja

Studia
stacjonarne

Czas trwania studiów

liczba semestrów

7

Opłata rekrutacyjna

85

pln

Opłaty za semestr

0

pln

Uzyskiwany tytuł

INŻYNIER

Opis Kierunku

Absolwent Kierunku Posiada Wiedzę z Zakresu:
Nauk ścisłych (analiza matematyczna, algebra wyższa, matematyka dyskretna, metody numeryczne, statystyka inżynierska, fizyka, chemia) i technicznych (informatyka, teoria obwodów i sygnałów, elektronika, inżynieria sterowania). Szczególny nacisk kładziony jest na solidne ugruntowanie wiedzy z informatyki, w tym algorytmów i struktur danych, programowania proceduralnego i obiektowego, systemów operacyjnych, sieci komputerowych, baz danych i grafiki komputerowej. Absolwent dysponuje specjalistyczną wiedzą z zakresu inżynierii oprogramowania, zna budowę i działanie najpopularniejszych narzędzi służących do projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego. Zna najnowsze trendy dotyczące rozwoju technik i technologii informatycznych

Absolwent Potrafi:
Efektywnie wykorzystywać nowoczesne narzędzia programistyczne stosowane na etapie projektowania, tworzenia i testowania oprogramowania komputerowego, praktycznie wykorzystać narzędzia służące do tworzenia aplikacji multimedialnych i internetowych lub narzędzi wykorzystywanych do cyfrowej obróbki i przetwarzania obrazów, wykorzystać układy programowalne do cyfrowego przetwarzania sygnałów i komunikacji niskopoziomowej, konfigurować programowalne układy elektroniczne.

Praktyki:
Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy po 6 semestrze studiów. Celem letnich praktyk studenckich jest zdobycie doświadczenia w pracy zespołowej, zapoznanie się z wymaganiami przyszłych pracodawców i ułatwienie wyboru miejsca pracy po studiach

Perspektywy Zawodowe:
Ogólne wykształcenie inżynierskie zdobyte w trakcie studiów może być cennym atutem przy aplikowaniu o pracę. Absolwenci kierunku Informatyka Stosowana oprócz podstawowego wykształcenia informatycznego posiadają też wiedzę i umiejętności typowe dla inżyniera, co może mieć kluczowe znaczenie podczas tworzenia zespołów realizujących projekty z pogranicza informatyki i inżynierii. Absolwenci mogą pracować jako programiści w firmach z sektora informatycznego oraz jako administratorzy systemów informatycznych czy lokalnych sieci komputerowych. Są także zatrudniani przy tworzeniu i/lub obsłudze baz danych we wszelkiego rodzaju instytucjach, których działalność związana jest z przetwarzaniem dużej ilości danych. Wraz ze wzrostem zainteresowania wykorzystaniem wszelkiego rodzaju technologii multimedialnych (zwłaszcza w sieci Internet) zauważalny jest obecnie wzrost ilości ofert pracy dla absolwentów specjalizujących się w cyfrowej obróbce grafiki

Miejsca Pracy:
Sektor informatyczny, firmy telekomunikacyjne, banki, firmy ubezpieczeniowe, instytuty naukowo-badawcze (zwłaszcza zajmujące się zastosowaniem zaawansowanych metod numerycznych w technice, medycynie i ochronie środowiska), korporacyjne centra badawcze, firmy handlowe i usługowe, jednostki administracji publicznej. Jak wskazują prowadzone badania ponad 84% absolwentów kierunku znajduje pracę w ciągu miesiąca od ukończenia studiów. Połowa absolwentów kierunku w pierwszej pracy otrzymuje wynagrodzenie brutto powyżej 5500 zł. Według rankingu kierunków studiów „Perspektywy” Informatyka Stosowana została sklasyfikowana na czwartym miejscu w kraju w kategorii „kierunki IT” (w grupie kierunków technicznych)

Olimpijczycy

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady ogólnopolskiej?

Sprawdź, która z olimpiad gwarantuje Ci przyjęcie na ten kierunek bez postępowania kwalifikacyjnego:

Sprawdź